برند - سری‌محصول آمپر گارانتی سری باتری قیمت خرید
1759223
باتری 60 آمپر واریان صبا باطری

باتری 60 آمپر واریان صبا باتری

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
ارزان‌ترین قیمت اصلی 1,833,857 تومان بود.قیمت فعلی 1,759,223 تومان است.
ارسال فوری
2816809
باتری 60 آمپر سوزوکی سپاهان باطری

باتری سوزوکی 60 آمپر

باتری ۶۰ آمپر
24 ماه
قیمت اصلی 2,874,295 تومان بود.قیمت فعلی 2,816,809 تومان است.
ارسال فوری
2910124
باتری 74 آمپر اتمی جنرال برنا باتری

باتری 74 آمپر جنرال برنا

باتری ۷۴ آمپر
14 ماه
قیمت اصلی 3,188,056 تومان بود.قیمت فعلی 2,910,124 تومان است.
ارسال فوری
3226124
باتری 72 آمپر سوزوکی سپاهان باطری

باتری سوزوکی 72 آمپر

باتری ۷۲ آمپر
24 ماه
قیمت اصلی 3,291,963 تومان بود.قیمت فعلی 3,226,124 تومان است.
ارسال فوری
2587896
باتری 66 آمپر اتمی جنرال برنا باتری

باتری 66 آمپر جنرال برنا

باتری ۶۶ آمپر
14 ماه
قیمت اصلی 2,838,680 تومان بود.قیمت فعلی 2,587,896 تومان است.
ارسال فوری
2185110
باتری 55 آمپر اتمی جنرال برنا باتری

باتری 55 آمپر جنرال برنا

باتری ۵۵ آمپر
14 ماه
قیمت اصلی 2,412,878 تومان بود.قیمت فعلی 2,185,110 تومان است.
ارسال فوری
1759223
باتری 60 آمپر اسپیدر صبا باتری

باتری 60 آمپر اسپیدر صبا باتری

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 1,812,533 تومان بود.قیمت فعلی 1,759,223 تومان است.
ارسال فوری
1652604
باتری 55 آمپر هایتک صبا باتری

باتری 55 آمپر هایتک صبا باتری

باتری ۵۵ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 1,673,928 تومان بود.قیمت فعلی 1,652,604 تومان است.
ارسال فوری
1535321
باتری 50 آمپر واریان صبا باطری

باتری 50 آمپر واریان صبا باتری

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 1,567,308 تومان بود.قیمت فعلی 1,535,321 تومان است.
ارسال فوری
2316016
باتری 60 آمپر اتمی جنرال برنا باتری

باتری 60 آمپر جنرال برنا

باتری ۶۰ آمپر
14 ماه
قیمت اصلی 2,565,730 تومان بود.قیمت فعلی 2,316,016 تومان است.
ارسال فوری
1993787
باتری 50 آمپر اتمی جنرال برنا باتری

باتری 50 آمپر جنرال برنا

باتری ۵۰ آمپر
14 ماه
قیمت اصلی 2,183,600 تومان بود.قیمت فعلی 1,993,787 تومان است.
ارسال فوری
3193874
باتری 70 آمپر سوزوکی سپاهان باطری

باتری سوزوکی 70 آمپر

باتری ۷۰ آمپر
24 ماه
قیمت اصلی 3,259,056 تومان بود.قیمت فعلی 3,193,874 تومان است.
ارسال فوری
2461961
باتری 66 آمپر اتمی شادن وایا باتری صدرا

باتری 66 آمپر شادن وایا

باتری ۶۶ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,486,829 تومان بود.قیمت فعلی 2,461,961 تومان است.
ارسال فوری
3119116
باتری 66 آمپر سوزوکی سپاهان باطری

باتری سوزوکی 66 آمپر

باتری ۶۶ آمپر
24 ماه
قیمت اصلی 3,182,771 تومان بود.قیمت فعلی 3,119,116 تومان است.
ارسال فوری
2739924
باتری 74 آمپر اتمی شادن وایا باتری صدرا

باتری 74 آمپر شادن وایا

باتری ۷۴ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,767,600 تومان بود.قیمت فعلی 2,739,924 تومان است.
ارسال فوری
1652604
باتری 55 آمپر واریان صبا باطری

باتری 55 آمپر واریان صبا باتری

باتری ۵۵ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 1,673,928 تومان بود.قیمت فعلی 1,652,604 تومان است.
ارسال فوری
1535321
باتری 50 آمپر اسپیدر صبا باتری

باتری 50 آمپر اسپیدر صبا باتری

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 1,567,308 تومان بود.قیمت فعلی 1,535,321 تومان است.
ارسال فوری
1897828
باتری 66 آمپر سهند صبا باتری

باتری 66 آمپر سهند صبا باتری

باتری ۶۶ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 1,919,152 تومان بود.قیمت فعلی 1,897,828 تومان است.
ارسال فوری
2316016
باتری 60 آمپر زیتکس برنا باطری

باتری 60 آمپر زیتکس برنا باتری

باتری ۶۰ آمپر
14 ماه
قیمت اصلی 2,565,730 تومان بود.قیمت فعلی 2,316,016 تومان است.
ارسال فوری
2779218
باتری 70 آمپر اتمی جنرال برنا باتری

باتری 70 آمپر جنرال برنا

باتری ۷۰ آمپر
14 ماه
قیمت اصلی 3,046,122 تومان بود.قیمت فعلی 2,779,218 تومان است.
ارسال فوری
4301764
باتری 60 آمپر دلکور

باتری 60 آمپر دلکور

باتری ۶۰ آمپر
6 ماه
قیمت اصلی 4,345,651 تومان بود.قیمت فعلی 4,301,764 تومان است.
ارسال فوری
2263416
باتری 60 آمپر اتمی شادن وایا باتری صدرا

باتری 60 آمپر شادن وایا

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,286,278 تومان بود.قیمت فعلی 2,263,416 تومان است.
ارسال فوری
2569233
باتری اوربیتال وان 60 آمپر سپاهان

باتری 60 آمپر اوربیتال وان قرمز

باتری ۶۰ آمپر
20 ماه
قیمت اصلی 2,621,666 تومان بود.قیمت فعلی 2,569,233 تومان است.
ارسال فوری
2046641
باتری 55 آمپر اتمی پوشیتا دورنا باطری

باتری 55 آمپر پوشیتا

باتری ۵۵ آمپر
15 ماه
قیمت اصلی 2,077,808 تومان بود.قیمت فعلی 2,046,641 تومان است.
ارسال فوری
1759223
باتری 60 آمپر پردیس صبا باتری

باتری 60 آمپر پردیس صبا باتری

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 1,812,533 تومان بود.قیمت فعلی 1,759,223 تومان است.
ارسال فوری
1652604
باتری 55 آمپر سهند صبا باتری

باتری 55 آمپر سهند صبا باتری

باتری ۵۵ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 1,673,928 تومان بود.قیمت فعلی 1,652,604 تومان است.
ارسال فوری
1759223
باتری 60 آمپر سهند صبا باتری

باتری 60 آمپر سهند صبا باتری

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 1,833,857 تومان بود.قیمت فعلی 1,759,223 تومان است.
ارسال فوری
1993299
باتری 74 آمپر اسپیدر صبا باتری

باتری 74 آمپر اسپیدر صبا باتری

باتری ۷۴ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,024,797 تومان بود.قیمت فعلی 1,993,299 تومان است.
ارسال فوری
1759223
باتری 60 آمپر هایتک صبا باتری

باتری 60 آمپر هایتک صبا باتری

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 1,812,533 تومان بود.قیمت فعلی 1,759,223 تومان است.
ارسال فوری
1993299
باتری 74 آمپر پردیس صبا باتری

باتری 74 آمپر پردیس صبا باتری

باتری ۷۴ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,024,635 تومان بود.قیمت فعلی 1,993,299 تومان است.
ارسال فوری
1897828
باتری 66 آمپر واریان صبا باطری

باتری 66 آمپر واریان صبا باتری

باتری ۶۶ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 1,940,477 تومان بود.قیمت فعلی 1,897,828 تومان است.
ارسال فوری
19550000
باتری 70 آمپر ای جی ام وارتا آلمان سیلور داینامیک

باتری 70 آمپر وارتا ای جی ام

باتری ۷۰ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 19,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 19,550,000 تومان است.
ارسال فوری
4746775
باتری 66 آمپر دلکور

باتری 66 آمپر دلکور

باتری ۶۶ آمپر
6 ماه
قیمت اصلی 4,795,202 تومان بود.قیمت فعلی 4,746,775 تومان است.
ارسال فوری
1993299
باتری 74 آمپر هایتک صبا باتری

باتری 74 آمپر هایتک صبا باتری

باتری ۷۴ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,024,960 تومان بود.قیمت فعلی 1,993,299 تومان است.
ارسال فوری
2113379
باتری 55 آمپر اتمی نوبل دورنا باطری

باتری 55 آمپر نوبل

باتری ۵۵ آمپر
15 ماه
قیمت اصلی 2,145,563 تومان بود.قیمت فعلی 2,113,379 تومان است.
ارسال فوری
2402578
باتری 66 آمپر پوشیتا دورنا باطری

باتری 66 آمپر پوشیتا

باتری ۶۶ آمپر
15 ماه
قیمت اصلی 2,439,165 تومان بود.قیمت فعلی 2,402,578 تومان است.
ارسال فوری
1897828
باتری 66 آمپر هایتک صبا باتری

باتری 66 آمپر هایتک صبا باتری

باتری ۶۶ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 1,919,152 تومان بود.قیمت فعلی 1,897,828 تومان است.
ارسال فوری
1652604
باتری 55 آمپر اسپیدر صبا باتری

باتری 55 آمپر اسپیدر صبا باتری

باتری ۵۵ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 1,673,928 تومان بود.قیمت فعلی 1,652,604 تومان است.
ارسال فوری
2280223
باتری 60 آمپر اتمی پوشیتا دورنا باطری

باتری 60 آمپر پوشیتا

باتری ۶۰ آمپر
15 ماه
قیمت اصلی 2,314,948 تومان بود.قیمت فعلی 2,280,223 تومان است.
ارسال فوری
1897828
باتری 66 آمپر پردیس صبا باتری

باتری 66 آمپر پردیس صبا باتری

باتری ۶۶ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 1,919,152 تومان بود.قیمت فعلی 1,897,828 تومان است.
ارسال فوری
2960095
باتری اوربیتال وان 74 آمپر سپاهان

باتری 74 آمپر اوربیتال وان قرمز

باتری ۷۴ آمپر
20 ماه
قیمت اصلی 3,096,187 تومان بود.قیمت فعلی 2,960,095 تومان است.
ارسال فوری
1993299
باتری 74 آمپر سهند صبا باتری

باتری 74 آمپر سهند صبا باتری

باتری ۷۴ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,024,473 تومان بود.قیمت فعلی 1,993,299 تومان است.
ارسال فوری
1535321
باتری 50 آمپر پردیس صبا باتری

باتری 50 آمپر پردیس صبا باتری

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 1,567,308 تومان بود.قیمت فعلی 1,535,321 تومان است.
ارسال فوری
1897828
باتری 66 آمپر اسپیدر صبا باتری

باتری 66 آمپر اسپیدر صبا باتری

باتری ۶۶ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 1,919,152 تومان بود.قیمت فعلی 1,897,828 تومان است.
ارسال فوری
6708053
باتری 100 آمپر دلکور

باتری 100 آمپر دلکور

باتری ۱۰۰ آمپر
6 ماه
قیمت اصلی 6,823,488 تومان بود.قیمت فعلی 6,708,053 تومان است.
ارسال فوری
2577826
باتری 66 آمپر پرستیژ پاور برنا

باتری 66 آمپر پرستیژ پاور برنا

باتری ۶۶ آمپر
14 ماه
قیمت اصلی 2,816,844 تومان بود.قیمت فعلی 2,577,826 تومان است.
ارسال فوری
2879915
باتری 74 آمپر زیتکس برنا باطری

باتری 74 آمپر زیتکس برنا باتری

باتری ۷۴ آمپر
14 ماه
قیمت اصلی 3,166,220 تومان بود.قیمت فعلی 2,879,915 تومان است.
ارسال فوری
2515319
باتری 50 آمپر سوزوکی سپاهان باطری

باتری سوزوکی 50 آمپر

باتری ۵۰ آمپر
24 ماه
قیمت اصلی 2,566,653 تومان بود.قیمت فعلی 2,515,319 تومان است.
ارسال فوری
2195179
باتری 55 آمپر پرستیژ پاور برنا

باتری 55 آمپر پرستیژ پاور برنا

باتری ۵۵ آمپر
14 ماه
قیمت اصلی 2,412,878 تومان بود.قیمت فعلی 2,195,179 تومان است.
ارسال فوری
4301764
باتری 60 آمپر اتمی پایه کوتاه هیوندای

باتری 60 آمپر هیوندای

باتری ۶۰ آمپر
6 ماه
قیمت اصلی 4,345,651 تومان بود.قیمت فعلی 4,301,764 تومان است.
ارسال فوری

چرا باتری آنتایم؟

نصب و تعویض رایگان در سریع ترین زمان
امداد شبانه روزی باتری حتی در ایام تعطیل
ارسال رایگان به همه مناطق تهران
ضمانت اصالت و تاریخ تولید با قابلیت استعلام آنلاین

باتری ماشین

اگر به دنبال خرید باتری ماشین هستید؛ حتما به برند تولید کننده، نوع باطری، تاریخ تولید و میزان ظرفیت قطعه توجه بسیاری داشته باشید تا بهترین باطری ماشین با عمر بالا را تهیه کنید.  توجه داشته باشید که آمپر و ظرفیت باطری خودرو متغیر است و شما باید متناسب با نوع خودرو خود آن را انتخاب نمایید. قیمت باطری ماشین نیز با توجه به برند و آمپر آن می تواند گرانتر یا ارزان تر باشد. جهت کسب مشاوره رایگان در خصوص خرید باتری ماشین مناسب با خودرویتان با کارشناسان ما تماس بگیرید.

انواع باطری ماشین؛ بر اساس تکنولوژی و فناوری

باتری ماشین با‌توجه‌به فناوری‌های متفاوتی که برای ساخت این قطعه به کار می‌رود، در انواع مختلفی تولید می‌شود. هر یک از انواع باتری مشخصات و ویژگی‌های مختص به خود و عملکرد متفاوتی نیز دارند. از پراستفاده‌ترین مدل‌های باطری خودرو می‌توان به باتری‌های سیلد (اتمی) و غیر سیلدی (اسیدی) اشاره کرد. در فروشگاه امداد باتری آنتایم انواع باتری‌های اتمی و اسید در برندهای ایرانی و خارجی و برای انواع خودروها عرضه می‌شود. 

باتری اسیدی خودرو (غیر‌سیلد)

باتری‌های اسیدی از صفحاتی تشکیل شده از سرب آنتیموان و کلسیم ساخته شده‌اند. باتری اسیدی ماشین، جزو قدیمی‌ترین مدل‌های باتری ماشین به شمار می‌رود. این نوع باتری خودرو قابل شارژ است و گزینه‌‌ای محبوب برای استفاده در وسایل نقلیه محسوب می‌شود. قیمت باتری خودرو نوع اسیدی نسبت به سایر مدل‌های باتری مقرون‌به‌صرفه‌تر است. این نوع باطری ماشین مدت زمان مجاز بیشتری برای نگهداری دارد و درصد خرابی ترمینال‌های آن بسیار کم است. 

باتری اتمی ماشین (سیلد)

باتری اتمی (باتری خشک) نسل جدید‌تری نسبت به باتری‌‌های اسیدی هستند و تکنولوژی ساخت آن‌ها بسیار پیشرفته‌تر است. باتری‌های اتمی از صفحات تشکیل شده از سرب آنتیموان و کلسیم ساخته شده‌اند. این نوع‌ باتری‌ها اغلب برای شرایط آب‌وهوایی گرم مناسب هستند. علاوه‌بر این؛ باتری‌های خشک یا اتمی طول عمر بالایی داشته و نیاز به مراقبت و نگهداری ندارند. قیمت باطری ماشین از نوع اتمی معمولا از اسیدی بیشتر است.

معرفی انواع برند باتری ماشین (ایرانی و خارجی)

با‌توجه‌به رشد و پیشرفت تولید قطعات خودرو، خصوصا در زمینه تولید باتری ماشین، رقابت بین برندهای سازنده باطری ماشین به‌شدت افزایش یافته است. از برندهای سازنده باطری خودرو می‌توان به برندهای کره‌ای و ایرانی اشاره کرد که هر کدام از آن‌ها نیز ویژگی‌های خاصی دارند. 

 • برندهای کره‌ای باطری خودرو: سولایت و ایندیگو شرکت هیوندای، هگزا، رویال، پلاتینوم و پوما
 • برندهای ایرانی باتری ماشین: برنا، پاسارگاد صنعت، دورنا باتری ارس، سپاهان باتری و صبا باتری

بین برندهای ایرانی باتری ماشین از نظر کیفیت و نوع خدمات، ابتدا سپاهان باتری و پس از آن به‌ترتیب برنا باتری و صبا باتری در صدر لیست قرار می‌گیرند. 

نکات مهم برای خرید بهترین باتری ماشین 

اگر می خواهید بهترین باتری ماشین را تهیه کنید باید حتما به چند نکته مهم توجه داشته باشید. از فاکتورهایی که هنگام خرید انواع باطری ماشین باید توجه کنید، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • تاریخ تولید: تاریخ تولید در قسمت بالای باتری و به‌صورت سریال (با اعداد و حروف) روی هر باطری حک شده است. در خرید باطری خودرو حتما، محصولی را انتخاب کنید که کمتر از 6 ما از تولید آن گذشته باشد. 
 • آمپر: قدرت و طول عمر باتری با رتبه آمپر آن مشخص می‌شود. هر خودرو نیاز به یک باتری با آمپر به‌خصوصی دارد؛ بنابراین برای یافتن آمپر متناسب با خودرو خود می‌توانید از دفترچه راهنمای اتومبیلتان کمک بگیرید. 
 • ابعاد و سایز: در هر خودرو محفظه‌ ای مختص باطری تعبیه شده است؛ بنابراین ابعاد باطری باید به‌گونه‌ای باشد که به‌راحتی در این محفظه مخصوص قرار گیرد. 
 • محل قرارگیری قطب‌ها: جهت قرارگیری باتری (قطب راست R – قطب چپ L) در خودروها متفاوت است. برای انتخاب باطری مناسب خودرو، باید بتوانید قطب مثبت و منفی آن را در ماشین خود تشخیص دهید. 
 • نوع: همانطور که در بخش های قبلی اشاره کردیم در زمان خرید باطری ماشین با دو نوع اتمی و اسیدی مواجه خواهید شد. که مدل اتمی نیاز به مراقبت و نگهداری خاصی ندارد و از طول عمر بیشتری نیز برخوردار است. تنها قیمت باطری ماشین در مدل های اتمی مقداری بیشتر از اسیدی است.
 • برند : هر یک از برندهای باتری ماشین؛ ویژگی های خاصی دارند که باعث تمایز در بین آنها می شود. ممکن است شاهد باشید که قیمت باتری سپاهان یا برنا مقداری از سایر برند ها بیشتر باشد اما دلیل آن نیاز به مراقبت و نگهداری خاصی از باتری نخواهید نداشت. همچنین بالا بودن قدرت استارت و مجهز بودن به فیلترهای ضد انفجار باعث شده این دو برند جز بهترین باطری های شناخته شده بازار باشند.
 • گارانتی: درنهایت پس از بررسی و شناسایی این عوامل برای خرید اینترنتی باتری ماشین و هم‌چنین خرید حضوری باید به برند و گارانتی محصول نیز توجه کنید. برندهای متعدد باتری‌های ماشین موجود در بازار با‌توجه‌به تست باتری و در نظر گرفتن فاکتورهای ارزیابی شده، مدت زمانی را برای گارانتی دارند. این مدت زمان براساس نوع باتری و کیفیت مواد سازنده متفاوت خواهد بود.

کیفیت باطری ماشین و طول عمر آن

عوامل متعددی بر کیفیت و طول عمر باطری ماشین تاثیرگذار هستند. شما با‌توجه‌به این عوامل می‌توانید یک باطری مناسب و با‌کیفیت برای خودروتان تهیه کنید. علاوه‌بر این، با مراقبت از این قطعه می‌توانید طول عمر آن را نیز افزایش دهید و بیشترین استفاده را از باتری داشته باشید. در ادامه به شرح هر یک از عوامل تاثیرگذار بر کیفیت و طول عمر باتری خودرو پرداخته‌ایم. 

 • عادت‌های رانندگی: میزان کارکرد خودرو (برحسب کیلومتر) – زمان کارکرد (تایم روشن بودن و خاموش بودن خودرو)
 • آب و هوای منطقه تردد: گرمسیر بودن منطقه تردد و سردسیر بودن بیش‌ازحد موجب کاهش طول عمر باتری می‌شود. 
 • کشور سازنده: باتری ماشین تولید شده در کشور آلمان (وارتا، بوش آلمان) و کره (هیوندای و گلوبال) یادآور کالای باکیفیت با طول عمر بالا هستند. در ایران نیز کارخانه‌های سپاهان باطری، برنا باتری، پاسارگاد صنعت باطری نیز از بهترین‌ها محسوب می‌شوند.
 • تکنولوژی ساخت باطری: از تکنولوژی‌های جدید تولید باتری ماشین می‌توان به باتری AGM و باطری VRLA اشاره کرد.

علاوه‌بر موارد فوق که بر کیفیت و طول عمر باتری ماشین موثر هستند، تاریخ تولید باتری نیز بر کیفیت این قطعه تاثیرگذار خواهد بود. هر چه تاریخ تولید باتری جدیدتر باشد، باتری بهتر و باکیفیت‌تر خواهد بود. هم‌چنین برای مدت زمان بیشتری می‌توانید از این قطعه استفاده کنید. 

قيمت باطری ماشين در انواع مختلف

باتری ماشین برای هر خودرو قیمت‌های متفاوتی دارد. به‌عنوان مثال قیمت باطری ماشین برای خودروهای لوکس و گران، خودروهای اسپرت و كاميون‌ها معمولا به باتری‌های قوی‌تر احتياج دارند؛ درحالی‌که برای موتورسيكلت‌ها، باتری‌هایی با ظرفیت کمتر مورد‌استفاده قرار می‌گیرد. هر چه ظرفیت باتری کمتر باشد قیمت آن نیز کمتر خواهد بود. علاوه‌بر این، تفاوت در فناوری باتری ( اتمی، اسیدی، ای جی ام، ژله‌ای و VRLA) و این که آيا باتری به خدمات اضافی نياز دارند يا خير، موجب تغییر در قیمت روز باتری ماشین خواهد شد. البته عواملی چون برند، کیفیت و سال تولید باطری ماشین نیز در قیمت این قطعه بی‌تاثیر نخواهند بود. برای خرید اینترنتی و اطلاع از قیمت باطری صبا، وایا، سپاهان و برنا و… با مناسبترین مبلغ می توانید همین حالا با کارشناسان ما تماس بگیرید.

سوالات متداول:

 1. آیا امکان خرید باتری نو بدون تحویل باتری کهنه وجود دارد؟ 

بله؛ دلیل اینکه باتری کهنه را از شما دریافت می‌کنیم این است که قیمت آن را از مبلغ باطری نو کم کرده‌ایم. اگر نخواهید باطری فرسوده خود را تحویل دهید، باید هزینه‌ آن را بپردازید. در واقع ما قیمت باتری کهنه را به قیمت روز باتری فرسوده کم می‌کنیم و این کار هزینه شما را در هنگام خرید باطری خودرو کاهش می‌دهد. 

 1. قیمت باطری ماشین کهنه یا فرسوده ماشین چگونه محاسبه می‌شود؟

برای قیمت‌گذاری باید به آمپراژ باتری توجه کرد؛ به‌عنوان مثال اگر بخواهیم قیمت باتری 60 آمپر نو را در‌صورت دریافت باتری کهنه شما محاسبه کنیم باید قیمت باتری 60 آمپر شما را ضربدر قیمت روز باطری فرسوده کنیم و این مبلغ را از قیمت باتری نو که قرار است خریداری کنید کسر کنیم.

 1. اگر باتری ماشین کهنه ما آمپر بیشتر یا کمتری داشته باشد قیمت آن چگونه محاسبه می‌شود؟

اگر باتری کهنه شما آمپرش بالاتر باشد مبلغی کسر می‌شود و اگر کمتر باشد مبلغی به قیمت باتری جدید اضافه می‌شود. دراین‌صورت محاسبات طبق آمپراژ معادل یکدیگر انجام شده است. یعنی یک باطری 60 آمپر نو، معادل 60 آمپر باتری فرسوده از قیمتش کم شده است.

 1. طول عمر باتری خودرو چقدر است؟

طول عمر باتری خودرو به عوامل متعددی بستگی دارد. از این عوامل می‌توان به کیفیت باتری، شرایط آب‌وهوایی، نحوه استفاده و نگهداری باطری ماشین اشاره کرد. به‌طورکلی، باتری خودروها در حدود 3 تا 5 سال دوام می‌آورند، اما این مدت ممکن است با‌توجه‌به شرایط متغیر، کمتر یا بیشتر شود.

پرسش های متداول

سوالات متداول در خصوص باطری ماشین

1

 آیا امکان خرید باتری نو بدون تحویل باتری کهنه وجود دارد؟ 

بله؛ دلیل اینکه باتری کهنه را از شما دریافت می‌کنیم این است که قیمت آن را از مبلغ باطری نو کم کرده‌ایم. اگر نخواهید باطری فرسوده خود را تحویل دهید، باید هزینه‌ آن را بپردازید. در واقع ما قیمت باتری کهنه را به قیمت روز باتری فرسوده کم می‌کنیم و این کار هزینه شما را در هنگام خرید باطری خودرو کاهش می‌دهد.

2

قیمت باطری ماشین کهنه یا فرسوده ماشین چگونه محاسبه می‌شود؟

برای قیمت‌گذاری باید به آمپراژ باتری توجه کرد؛ به‌عنوان مثال اگر بخواهیم قیمت باتری 60 آمپر نو را در‌صورت دریافت باتری کهنه شما محاسبه کنیم باید قیمت باتری 60 آمپر شما را ضربدر قیمت روز باطری فرسوده کنیم و این مبلغ را از قیمت باتری نو که قرار است خریداری کنید کسر

3

اگر باتری ماشین کهنه آمپر بیشتر یا کمتری داشته باشد قیمت آن چگونه محاسبه می‌شود؟

اگر باتری کهنه شما آمپرش بالاتر باشد مبلغی کسر می‌شود و اگر کمتر باشد مبلغی به قیمت باتری جدید اضافه می‌شود. دراین‌صورت محاسبات طبق آمپراژ معادل یکدیگر انجام شده است. یعنی یک باطری 60 آمپر نو، معادل 60 آمپر باتری فرسوده از قیمتش کم شده است.

4

 طول عمر باتری خودرو چقدر است؟

طول عمر باتری خودرو به عوامل متعددی بستگی دارد. از این عوامل می‌توان به کیفیت باتری، شرایط آب‌وهوایی، نحوه استفاده و نگهداری باطری ماشین اشاره کرد. به‌طورکلی، باتری خودروها در حدود 3 تا 5 سال دوام می‌آورند، اما این مدت ممکن است با‌توجه‌به شرایط متغیر، کمتر یا بیشتر شود.