باتری نیرو گستران

شرکت باتری نیرو گستران خراسان به‌عنوان یک تولید‌کننده باتری ماشین، از سال 1380 فعالیت خود را در ایران با ساخت باتری در برندهای مختلف آغاز کرد. چندین نمایندگی باتری نیرو گستران خراسان در تهران و شهرستان واقع شده‌اند که خدمات پس از فروش محصولات را به مشتریان عرضه می‌کنند. محصولات این کارخانه طبق استانداردهای جهانی و با سطح کیفی بالا تولید شده‌اند و گارانتی نیز دارند.

برند - سری‌محصول آمپر گارانتی سری باتری قیمت خرید
1747578
باتری 35 آمپر اتمی پایه بلند توربو نیروگستران خراسان

باتری 35 آمپر توربو

باتری ۳۵ آمپر
12 ماه
ارزان‌ترین قیمت اصلی 1,792,071 تومان بود.قیمت فعلی 1,747,578 تومان است.
ارسال فوری
1747578
باتری 35 آمپر اتمی پایه بلند سیلور نیروگستران خراسان

باتری 35 آمپر سیلور

باتری ۳۵ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 1,792,071 تومان بود.قیمت فعلی 1,747,578 تومان است.
ارسال فوری
1747578
باتری 35 آمپر اتمی پایه بلند شارک نیروگستران خراسان

باتری 35 آمپر شارک

باتری ۳۵ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 1,792,071 تومان بود.قیمت فعلی 1,747,578 تومان است.
ارسال فوری
1747578
باتری 35 آمپر اتمی پایه بلند ولتا نیروگستران خراسان

باتری 35 آمپر ولتا

باتری ۳۵ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 1,792,071 تومان بود.قیمت فعلی 1,747,578 تومان است.
ارسال فوری
1747578
باتری 35 آمپر اتمی پایه بلند ولگا نیروگستران خراسان

باتری 35 آمپر ولگا

باتری ۳۵ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 1,792,071 تومان بود.قیمت فعلی 1,747,578 تومان است.
ارسال فوری
1824300
باتری 45 آمپر اتمی پایه بلند ولگا نیروگستران خراسان

باتری 45 آمپر ولگا

باتری ۴۵ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 1,870,343 تومان بود.قیمت فعلی 1,824,300 تومان است.
ارسال فوری
1824394
باتری 45 آمپر اتمی پایه بلند توربو نیروگستران خراسان

باتری 45 آمپر توربو

باتری ۴۵ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 1,870,843 تومان بود.قیمت فعلی 1,824,394 تومان است.
ارسال فوری
1824394
باتری 45 آمپر اتمی پایه بلند سیلور نیروگستران خراسان

باتری 45 آمپر سیلور

باتری ۴۵ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 1,870,843 تومان بود.قیمت فعلی 1,824,394 تومان است.
ارسال فوری
1824394
باتری 45 آمپر اتمی پایه بلند شارک نیروگستران خراسان

باتری 45 آمپر شارک

باتری ۴۵ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 1,870,843 تومان بود.قیمت فعلی 1,824,394 تومان است.
ارسال فوری
1824394
باتری 45 آمپر اتمی پایه بلند ولتا نیروگستران خراسان

باتری 45 آمپر ولتا

باتری ۴۵ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 1,870,843 تومان بود.قیمت فعلی 1,824,394 تومان است.
ارسال فوری
1872406
باتری 50 آمپر اتمی شارک نیروگستران خراسان

باتری 50 آمپر شارک

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 1,920,077 تومان بود.قیمت فعلی 1,872,406 تومان است.
ارسال فوری
1872406
باتری 50 آمپر اتمی پایه کوتاه ولگا نیروگستران خراسان

باتری 50 آمپر ولگا

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 1,920,077 تومان بود.قیمت فعلی 1,872,406 تومان است.
ارسال فوری
1901212
باتری 50 آمپر اتمی توربو نیروگستران خراسان

باتری 50 آمپر توربو

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 1,949,616 تومان بود.قیمت فعلی 1,901,212 تومان است.
ارسال فوری
1901212
باتری 50 آمپر اتمی پایه کوتاه سیلور نیروگستران خراسان

باتری 50 آمپر سیلور

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 1,949,616 تومان بود.قیمت فعلی 1,901,212 تومان است.
ارسال فوری
1901212
باتری 50 آمپر اتمی پایه کوتاه ولتا نیروگستران خراسان

باتری 50 آمپر ولتا

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 1,949,616 تومان بود.قیمت فعلی 1,901,212 تومان است.
ارسال فوری
1949222
باتری 55 آمپر اتمی توربو نیروگستران خراسان

باتری 55 آمپر توربو

باتری ۵۵ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 1,998,849 تومان بود.قیمت فعلی 1,949,222 تومان است.
ارسال فوری
1949222
باتری 55 آمپر اتمی پایه کوتاه سیلور نیروگستران خراسان

باتری 55 آمپر سیلور

باتری ۵۵ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 1,998,849 تومان بود.قیمت فعلی 1,949,222 تومان است.
ارسال فوری
1949222
باتری 55 آمپر اتمی شارک نیروگستران خراسان

باتری 55 آمپر شارک

باتری ۵۵ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 1,998,849 تومان بود.قیمت فعلی 1,949,222 تومان است.
ارسال فوری
1949222
باتری 55 آمپر اتمی پایه کوتاه ولتا نیروگستران خراسان

باتری 55 آمپر ولتا

باتری ۵۵ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 1,998,849 تومان بود.قیمت فعلی 1,949,222 تومان است.
ارسال فوری
1968426
باتری 55 آمپر اتمی پایه کوتاه ولگا نیروگستران خراسان

باتری 55 آمپر ولگا

باتری ۵۵ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,018,542 تومان بود.قیمت فعلی 1,968,426 تومان است.
ارسال فوری
2200079
باتری 60 آمپر اتمی پایه کوتاه سیلور نیروگستران خراسان

باتری 60 آمپر سیلور

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,244,641 تومان بود.قیمت فعلی 2,200,079 تومان است.
ارسال فوری
2205915
باتری 60 آمپر اتمی پایه کوتاه توربو نیروگستران خراسان

باتری 60 آمپر توربو

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,250,595 تومان بود.قیمت فعلی 2,205,915 تومان است.
ارسال فوری
2240930
باتری 60 آمپر اتمی پایه کوتاه شارک نیروگستران خراسان

باتری 60 آمپر شارک

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,286,319 تومان بود.قیمت فعلی 2,240,930 تومان است.
ارسال فوری
2252601
باتری 60 آمپر اتمی پایه کوتاه ولتا نیروگستران خراسان

باتری 60 آمپر ولتا

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,298,226 تومان بود.قیمت فعلی 2,252,601 تومان است.
ارسال فوری
2252601
باتری 60 آمپر اتمی پایه کوتاه ولگا نیروگستران خراسان

باتری 60 آمپر ولگا

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,298,226 تومان بود.قیمت فعلی 2,252,601 تومان است.
ارسال فوری
2404334
باتری 66 آمپر اتمی پایه کوتاه توربو نیروگستران خراسان

باتری 66 آمپر توربو

باتری ۶۶ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,453,032 تومان بود.قیمت فعلی 2,404,334 تومان است.
ارسال فوری
2404334
باتری 66 آمپر اتمی پایه کوتاه سیلور نیروگستران خراسان

باتری 66 آمپر سیلور

باتری ۶۶ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,453,032 تومان بود.قیمت فعلی 2,404,334 تومان است.
ارسال فوری
2404334
باتری 66 آمپر اتمی پایه کوتاه ولتا نیروگستران خراسان

باتری 66 آمپر ولتا

باتری ۶۶ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,453,032 تومان بود.قیمت فعلی 2,404,334 تومان است.
ارسال فوری
2427674
باتری 66 آمپر اتمی پایه کوتاه ولگا نیروگستران خراسان

باتری 66 آمپر ولگا

باتری ۶۶ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,476,846 تومان بود.قیمت فعلی 2,427,674 تومان است.
ارسال فوری
2451019
باتری 66 آمپر اتمی پایه کوتاه شارک نیروگستران خراسان

باتری 66 آمپر شارک

باتری ۶۶ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,500,663 تومان بود.قیمت فعلی 2,451,019 تومان است.
ارسال فوری
2509376
باتری 70 آمپر اتمی پایه بلند سیلور نیروگستران خراسان

باتری 70 آمپر سیلور

باتری ۷۰ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,560,202 تومان بود.قیمت فعلی 2,509,376 تومان است.
ارسال فوری
2509376
باتری 70 آمپر اتمی پایه بلند شارک نیروگستران خراسان

باتری 70 آمپر شارک

باتری ۷۰ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,560,202 تومان بود.قیمت فعلی 2,509,376 تومان است.
ارسال فوری
2509376
باتری 70 آمپر اتمی پایه بلند ولتا نیروگستران خراسان

باتری 70 آمپر ولتا

باتری ۷۰ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,560,202 تومان بود.قیمت فعلی 2,509,376 تومان است.
ارسال فوری
2532720
باتری 70 آمپر اتمی پایه بلند توربو نیروگستران خراسان

باتری 70 آمپر توربو

باتری ۷۰ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,584,019 تومان بود.قیمت فعلی 2,532,720 تومان است.
ارسال فوری
2544391
باتری 70 آمپر اتمی پایه بلند ولگا نیروگستران خراسان

باتری 70 آمپر ولگا

باتری ۷۰ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,595,925 تومان بود.قیمت فعلی 2,544,391 تومان است.
ارسال فوری
2626092
باتری 74 آمپر اتمی پایه کوتاه شارک نیروگستران خراسان

باتری 74 آمپر شارک

باتری ۷۴ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,679,281 تومان بود.قیمت فعلی 2,626,092 تومان است.
ارسال فوری
2626092
باتری 74 آمپر اتمی پایه کوتاه ولتا نیروگستران خراسان

باتری 74 آمپر ولتا

باتری ۷۴ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,679,281 تومان بود.قیمت فعلی 2,626,092 تومان است.
ارسال فوری
2626092
باتری 74 آمپر اتمی پایه کوتاه ولگا نیروگستران خراسان

باتری 74 آمپر ولگا

باتری ۷۴ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,679,281 تومان بود.قیمت فعلی 2,626,092 تومان است.
ارسال فوری
2661104
باتری 74 آمپر اتمی پایه کوتاه سیلور نیروگستران خراسان

باتری 74 آمپر سیلور

باتری ۷۴ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,715,004 تومان بود.قیمت فعلی 2,661,104 تومان است.
ارسال فوری
2684449
باتری 74 آمپر اتمی پایه کوتاه توربو نیروگستران خراسان

باتری 74 آمپر توربو

باتری ۷۴ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,738,821 تومان بود.قیمت فعلی 2,684,449 تومان است.
ارسال فوری
3618170
باتری 100 آمپر اتمی پایه کوتاه شارک نیروگستران خراسان

باتری 100 آمپر شارک

باتری ۱۰۰ آمپر
6 ماه
قیمت اصلی 3,691,454 تومان بود.قیمت فعلی 3,618,170 تومان است.
ارسال فوری
3618170
باتری 100 آمپر اتمی پایه کوتاه ولتا نیروگستران خراسان

باتری 100 آمپر ولتا

باتری ۱۰۰ آمپر
6 ماه
قیمت اصلی 3,691,454 تومان بود.قیمت فعلی 3,618,170 تومان است.
ارسال فوری
3828256
باتری 110 آمپر اتمی پایه بلند E41 ولتا نیروگستران خراسان

باتری 110 آمپر ولتا

باتری ۱۱۰ آمپر
6 ماه
قیمت اصلی 3,905,794 تومان بود.قیمت فعلی 3,828,256 تومان است.
ارسال فوری
3851601
باتری 110 آمپر اتمی پایه بلند شارک نیروگستران خراسان

باتری 110 آمپر شارک

باتری ۱۱۰ آمپر
6 ماه
قیمت اصلی 3,929,613 تومان بود.قیمت فعلی 3,851,601 تومان است.
ارسال فوری
4201746

باتری 120 آمپر ولتا

باتری ۱۲۰ آمپر
6 ماه
قیمت اصلی 4,286,849 تومان بود.قیمت فعلی 4,201,746 تومان است.
ارسال فوری
4260102
باتری 120 آمپر اتمی پایه بلند شارک نیروگستران خراسان

باتری 120 آمپر شارک

باتری ۱۲۰ آمپر
6 ماه
قیمت اصلی 4,346,387 تومان بود.قیمت فعلی 4,260,102 تومان است.
ارسال فوری
4260102
باتری 120 آمپر اتمی پایه بلند ولگا نیروگستران خراسان

باتری 120 آمپر ولگا

باتری ۱۲۰ آمپر
6 ماه
قیمت اصلی 4,346,387 تومان بود.قیمت فعلی 4,260,102 تومان است.
ارسال فوری
7819917
باتری 150 آمپر اتمی پایه بلند شارک نیروگستران خراسان

باتری 150 آمپر شارک

باتری ۱۵۰ آمپر
6 ماه
قیمت اصلی 7,978,303 تومان بود.قیمت فعلی 7,819,917 تومان است.
ارسال فوری
7854929
باتری 150 آمپر اتمی پایه بلند ولگا نیروگستران خراسان

باتری 150 آمپر ولگا

باتری ۱۵۰ آمپر
6 ماه
قیمت اصلی 8,014,024 تومان بود.قیمت فعلی 7,854,929 تومان است.
ارسال فوری
7889945
باتری 150 آمپر اتمی پایه بلند ولتا نیروگستران خراسان

باتری 150 آمپر ولتا

باتری ۱۵۰ آمپر
6 ماه
قیمت اصلی 8,049,750 تومان بود.قیمت فعلی 7,889,945 تومان است.
ارسال فوری
8111705
باتری 170 آمپر اتمی پایه بلند شارک نیروگستران خراسان

باتری 170 آمپر شارک

باتری ۱۷۰ آمپر
6 ماه
قیمت اصلی 8,276,001 تومان بود.قیمت فعلی 8,111,705 تومان است.
ارسال فوری
8111705
باتری 170 آمپر اتمی پایه بلند ولتا نیروگستران خراسان

باتری 170 آمپر ولتا

باتری ۱۷۰ آمپر
6 ماه
قیمت اصلی 8,276,001 تومان بود.قیمت فعلی 8,111,705 تومان است.
ارسال فوری
8170060
باتری 170 آمپر اتمی پایه بلند ولگا نیروگستران خراسان

باتری 170 آمپر ولگا

باتری ۱۷۰ آمپر
6 ماه
قیمت اصلی 8,335,539 تومان بود.قیمت فعلی 8,170,060 تومان است.
ارسال فوری
8345135
باتری 180 آمپر اتمی پایه بلند شارک نیروگستران خراسان

باتری 180 آمپر شارک

باتری ۱۸۰ آمپر
6 ماه
قیمت اصلی 8,514,161 تومان بود.قیمت فعلی 8,345,135 تومان است.
ارسال فوری
8345135
باتری 180 آمپر اتمی پایه بلند ولتا نیروگستران خراسان

باتری 180 آمپر ولتا

باتری ۱۸۰ آمپر
6 ماه
قیمت اصلی 8,514,161 تومان بود.قیمت فعلی 8,345,135 تومان است.
ارسال فوری
8403491
باتری 180 آمپر اتمی پایه بلند ولگا نیروگستران خراسان

باتری 180 آمپر ولگا

باتری ۱۸۰ آمپر
6 ماه
قیمت اصلی 8,573,699 تومان بود.قیمت فعلی 8,403,491 تومان است.
ارسال فوری
8520207
باتری 200 آمپر اتمی پایه بلند باریک شارک نیروگستران خراسان

باتری 200 آمپر شارک

باتری ۲۰۰ آمپر
6 ماه
قیمت اصلی 8,692,778 تومان بود.قیمت فعلی 8,520,207 تومان است.
ارسال فوری
8520207
باتری 200 آمپر اتمی پایه بلند پهن ولتا نیروگستران خراسان

باتری 200 آمپر ولتا

باتری ۲۰۰ آمپر
6 ماه
قیمت اصلی 8,692,778 تومان بود.قیمت فعلی 8,520,207 تومان است.
ارسال فوری
8590234
باتری 200 آمپر اتمی پایه بلند ولگا نیروگستران خراسان

باتری 200 آمپر ولگا

باتری ۲۰۰ آمپر
6 ماه
قیمت اصلی 8,764,224 تومان بود.قیمت فعلی 8,590,234 تومان است.
ارسال فوری
8811995
باتری 200 آمپر اتمی پایه بلند پهن شارک نیروگستران خراسان

باتری 200 آمپر پهن شارک

باتری ۲۰۰ آمپر
6 ماه
قیمت اصلی 8,990,475 تومان بود.قیمت فعلی 8,811,995 تومان است.
ارسال فوری
8870352
باتری 200 آمپر اتمی پایه بلند پهن ولتا نیروگستران خراسان

باتری 200 آمپر پهن ولتا

باتری ۲۰۰ آمپر
6 ماه
قیمت اصلی 9,050,016 تومان بود.قیمت فعلی 8,870,352 تومان است.
ارسال فوری
8870352
باتری 200 آمپر اتمی پایه بلند پهن ولگا نیروگستران خراسان

باتری 200 آمپر پهن ولگا

باتری ۲۰۰ آمپر
6 ماه
قیمت اصلی 9,050,016 تومان بود.قیمت فعلی 8,870,352 تومان است.
ارسال فوری
8928710
باتری 225 آمپر اتمی پایه بلند پهن شارک نیروگستران خراسان

باتری 225 آمپر پهن شارک

باتری ۲۲۵ آمپر
6 ماه
قیمت اصلی 9,109,556 تومان بود.قیمت فعلی 8,928,710 تومان است.
ارسال فوری
8987068
باتری 225 آمپر اتمی پایه بلند پهن H52 ولتا نیروگستران خراسان

باتری 225 آمپر پهن ولتا

باتری ۲۲۵ آمپر
6 ماه
قیمت اصلی 9,169,095 تومان بود.قیمت فعلی 8,987,068 تومان است.
ارسال فوری
9103783
باتری 225 آمپر اتمی پایه بلند پهن ولگا نیروگستران خراسان

باتری 225 آمپر پهن ولگا

باتری ۲۲۵ آمپر
6 ماه
قیمت اصلی 9,288,173 تومان بود.قیمت فعلی 9,103,783 تومان است.
ارسال فوری
9337212
باتری 240 آمپر اتمی پایه بلند پهن شارک نیروگستران خراسان

باتری 240 آمپر پهن شارک

باتری ۲۴۰ آمپر
6 ماه
قیمت اصلی 9,526,330 تومان بود.قیمت فعلی 9,337,212 تومان است.
ارسال فوری
9337212
باتری 240 آمپر اتمی پایه بلند پهن ولتا نیروگستران خراسان

باتری 240 آمپر پهن ولتا

باتری ۲۴۰ آمپر
6 ماه
قیمت اصلی 9,526,330 تومان بود.قیمت فعلی 9,337,212 تومان است.
ارسال فوری
9453928
باتری 240 آمپر اتمی پایه بلند پهن ولگا نیروگستران خراسان

باتری 240 آمپر پهن ولگا

باتری ۲۴۰ آمپر
6 ماه
قیمت اصلی 9,645,410 تومان بود.قیمت فعلی 9,453,928 تومان است.
ارسال فوری

چرا باتری آنتایم؟

نصب و تعویض رایگان در سریع ترین زمان
امداد شبانه روزی باتری حتی در ایام تعطیل
ارسال رایگان به همه مناطق تهران
ضمانت اصالت و تاریخ تولید با قابلیت استعلام آنلاین

بررسی مشخصات و ویژگی‌های باتری نیرو گستران خراسان

شرکت نیرو گستران باتری‌های ماشین را در انواع اتمی و اسیدی و در ظرفیت‌های 35 تا 200 آمپر تولید و به بازار عرضه می‌کند. کلیه محصولات این شرکت، در نمایندگی باتری نیرو گستران خراسان در تهران و شهرستان‌ها و هم‌چنین مراکز فروش نظیر امداد باتری آنتایم موجود هستند. در محصولات تولیدی شرکت نیرو گستران توان شارژ بسیار خوبی وجود دارد؛ این موضوع باعث می‌شود باتری‌های این کارخانه تولید‌کننده باطری، عمر طولانی‌تری داشته باشند و توان آن‌ها به ندرت کاهش پیدا کند.

باطری اتمی شرکت نیرو گستران خراسان 

باتری اتمی نیرو گستران که به باتری‌های خشک نیز معروف هستند نسبت به باتری‌های اسیدی کیفیت بسیار بالاتری دارند. باتری ماشین اتمی نیاز به تعمیرات و سرویس نداشته و عمر مفید بالاتری نیز نسبت به باتری‌های اسیدی دارد. هم‌چنین باتری اتمی نیرو گستران به دلیل جنس خاص صفحات آن به‌گونه‌ای طراحی شده است که نیاز به نگهداری و افزودن آب مقطر نخواهد داشت. 

باتری اسیدی کارخانه نیرو گستران خراسان 

باتری‌های اسیدی شرکت نیرو گستران خراسان نسل قدیمی و شناخته‌شده باتری ماشین هستند. سطح این نوع باطری خودرو از ۶ درپوش جداگانه تشکیل شده که حاوی الکترولیت مورد‌نیاز برای عملکرد باتری است. باطری اسیدی نیرو گستران به‌گونه‌ای طراحی شده است که باید به‌منظور بررسی عملکرد آن، سطح الکترولیت باطری چک شود؛ بنابراین برخلاف باطری‌های اتمی نیاز به نگهداری خواهند داشت. قیمت باتری اسیدی نیرو گستران نیز هم‌چون قیمت باطری برنا اسیدی نسبت به نوع اتمی آن کمتر و مقرون‌به‌صرفه‌تر است. 

لیست برندهای کارخانه نیرو گستران خراسان باتری

انواع باتری نیرو گستران خراسان در برندهای گوناگونی در بازار عرضه می‌شوند. هر یک از این برندها مشخصات و ویژگی‌های به‌خصوصی دارند و هر کدام برای خودروهای متفاوتی قابل‌ استفاده هستند. در ادامه به لیست کامل برندهای باتری کارخانه  نیرو گستران خراسان اشاره خواهیم کرد: 

  • باتری ولگا نیرو گستران خراسان
  • باطری ولتا نیرو گستران خراسان
  • باتری برند سین شرکت نیرو گستران خراسان
  • باطری مارک سیلور نیرو گستران خراسان
  • باتری نیرو گستران خراسان برند توربو
  • باطری نیرو گستران خراسان مارک لیون 
  • باطری برند ایگل نیرو گستران خراسان
  • برند شارک از کارخانه باتری نیرو گستران خراسان

بین برندهای فوق محصولات ولتا و ولگا که با تکنولوژی اتمی (خشک) ساخته شده‌اند از نوع باتری‌های سرب کلسیمی هستند. این محصولات در خودروهای سواری نصب می‌شوند و کارایی بسیار بالایی نیز دارند. محصولات برندهای شرکت نیرو گستران هم‌چون محصولات شرکت باطری دورنا ظرفیت‌های متفاوتی دارند؛ ازاین‌رو هنگام خرید حتما باید ظرفیت متناسب با مدل خودرو خود را انتخاب کنید. 

آشنایی با عوامل موثر بر قیمت باطری ماشین نیرو گستران خراسان

یکی از نکات مهم برای خرید باتری نیرو گستران خراسان، توجه به قیمت این محصول است. ممکن است قیمت هر یک از برندهای باتری نیرو گستران با یکدیگر متفاوت باشد؛ اما به‌طورکلی می‌توان گفت کیفیت همه این برندها بالا بوده و با گارانتی و خدمات پس از فروش در بازار عرضه می‌شوند. 

البته توجه داشته باشید که قیمت باتری دولتی نیرو گستران نیز هم‌چون قیمت باطری دولتی صبا نسبت به محصولات مشابه عرضه شده در بازار آزاد مقرو‌ن‌به‌صرفه‌تر و مناسب‌تر خواهد بود. شما می‌توانید به‌منظور بررسی لیست قیمت باطری نیرو گستران خراسان به نمایندگی استان خود مراجعه کنید یا از طریق تماس با مشاوران امداد باتری آنتایم، قیمت باتری نیرو گستران خراسان را از ما استعلام بگیرید.

 

سوالات متداول 

۱ـ شرایط گارانتی محصولات شرکت نیرو گستران چگونه است؟‌

شرکت باتری نیرو گستران خراسان در خودرو های سبکی که تا 80 آمپر هستند 12 ماه گارانتی را به آن‌ها می‌دهد اما به خودروهای سنگین و باتری‌هایی که از 88 آمپر به بالا هستند 6 ماه گارانتی تعلق می‌گیرد. علاوه‌بر این، خودروهای سواری وسایل نقلیه عمومی 6 ماه گارانتی دارند؛ زیرا استفاده و مصرف این خودروها بسیار بیشتر از خودروهای معمولی است. 

۲ـ ظرفیت باطری نیرو گستران چه‌قدر است؟ 

کارخانه نیرو گستران خراسان باتری‌های تولید شده را از 55 آمپر تا 200 آمپر در بازار عرضه می‌کند. 

۳ـ عمر مفید باطری نیرو گستران خراسان چه قدر است؟ 

در حقیقت عمر مفید یک باتری 2 سال است؛ اما شرکت نیرو گستران به دلیل نوپا بودن باتری‌های باکیفیتی تولید می‌کند که در این ۲ سال استفاده از باتری با هیچ‌گونه مشکلی مواجه نشوید. باطری‌های تولید شده در کارخانه نیرو گستران دارای استاندارد جهانی نیز هستند که این مسئله سبب می‌شود کیفیت در خط تولید بسیار افزایش یابد.