وایا باتری

باتری وایا برای خودروهای سبک و سنگین مورد‌استفاده قرار می‌گیرد. کارخانه وایا باتری صدرا با بهره‌گیری از دانش روز دنیا و ماشین‌آلات مدرن اقدام به تولید این محصولات کرده است. محصولات این کارخانه در برندها و ظرفیت‌های (آمپراژ 50 تا 200) مختلفی در بازار عرضه می‌شوند و کیفیت مرغوبی نیز دارند. با وجود با‌کیفیت بودن محصولات وایا باتری، درصورت خرید هر کدام از برندهای باطری وایا، از گارانتی محصول نیز بهره‌مند خواهید شد.

برند - سری‌محصول آمپر گارانتی سری باتری قیمت خرید
2035088
باتری 50 آمپر دوون وایا باتری

باتری 50 آمپر دوون وایا باطری

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
ارزان‌ترین قیمت اصلی 2,055,645 تومان بود.قیمت فعلی 2,035,088 تومان است.
ارسال فوری
2035088
باتری 50 آمپر اتمی دوپکس وایا باتری صدرا

باتری 50 آمپر دوپکس وایا

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,055,645 تومان بود.قیمت فعلی 2,035,088 تومان است.
ارسال فوری
2035088
باتری 50 آمپر اتمی شادن وایا باتری صدرا

باتری 50 آمپر شادن وایا

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,055,645 تومان بود.قیمت فعلی 2,035,088 تومان است.
ارسال فوری
2035088
باتری 50 آمپر اتمی کومهو وایا باتری صدرا

باتری 50 آمپر کومهو وایا

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,055,645 تومان بود.قیمت فعلی 2,035,088 تومان است.
ارسال فوری
2035088
باتری 50 آمپر اتمی ریبال وایا باتری صدرا

باتری 50 آمپر ریبال وایا

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,055,645 تومان بود.قیمت فعلی 2,035,088 تومان است.
ارسال فوری
2035088
باتری 50 آمپر اتمی وایا باتری

باتری 50 آمپر وایا

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,055,645 تومان بود.قیمت فعلی 2,035,088 تومان است.
ارسال فوری
2134361
باتری 55 آمپر دوون وایا باتری

باتری 55 آمپر دوون وایا باطری

باتری ۵۵ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,155,920 تومان بود.قیمت فعلی 2,134,361 تومان است.
09362558331
2134361
باتری 55 آمپر اتمی دوپکس وایا باتری صدرا

باتری 55 آمپر دوپکس وایا

باتری ۵۵ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,155,920 تومان بود.قیمت فعلی 2,134,361 تومان است.
ارسال فوری
2134361
باتری55 آمپر اتمی شادن وایا باتری صدرا

باتری 55 آمپر شادن وایا

باتری ۵۵ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,155,920 تومان بود.قیمت فعلی 2,134,361 تومان است.
ارسال فوری
2134361
باتری 55 آمپر اتمی کومهو وایا باتری صدرا

باتری 55 آمپر کومهو وایا

باتری ۵۵ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,155,920 تومان بود.قیمت فعلی 2,134,361 تومان است.
ارسال فوری
2134361
باتری 55 آمپر اتمی ریبال وایا باتری صدرا

باتری 55 آمپر ریبال وایا

باتری ۵۵ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,155,920 تومان بود.قیمت فعلی 2,134,361 تومان است.
ارسال فوری
2134361
باتری 55 آمپر اتمی وایا باتری

باتری 55 آمپر وایا

باتری ۵۵ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,155,920 تومان بود.قیمت فعلی 2,134,361 تومان است.
ارسال فوری
2263416
باتری 60 آمپر دوون وایا باتری

باتری 60 آمپر دوون وایا باطری

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,286,278 تومان بود.قیمت فعلی 2,263,416 تومان است.
09362558331
2263416
باتری 60 آمپر اتمی دوپکس وایا باتری صدرا

باتری 60 آمپر دوپکس وایا

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,286,278 تومان بود.قیمت فعلی 2,263,416 تومان است.
ارسال فوری
2263416
باتری 60 آمپر اتمی شادن وایا باتری صدرا

باتری 60 آمپر شادن وایا

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,286,278 تومان بود.قیمت فعلی 2,263,416 تومان است.
ارسال فوری
2263416
باتری 60 آمپر اتمی کومهو وایا باتری صدرا

باتری 60 آمپر کومهو وایا

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,286,278 تومان بود.قیمت فعلی 2,263,416 تومان است.
ارسال فوری
2263416
باتری 60 آمپر اتمی ریبال وایا باتری صدرا

باتری 60 آمپر ریبال وایا

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,286,278 تومان بود.قیمت فعلی 2,263,416 تومان است.
ارسال فوری
2263416
باتری 60 آمپر اتمی وایا باتری

باتری 60 آمپر وایا

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,286,278 تومان بود.قیمت فعلی 2,263,416 تومان است.
ارسال فوری
2461961
باتری 66 آمپر اتمی دوون وایا باتری

باتری 66 آمپر دوون وایا باطری

باتری ۶۶ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,486,829 تومان بود.قیمت فعلی 2,461,961 تومان است.
ارسال فوری
2461961
باتری 66 آمپر اتمی دوپکس وایا باتری صدرا

باتری 66 آمپر دوپکس وایا

باتری ۶۶ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,486,829 تومان بود.قیمت فعلی 2,461,961 تومان است.
ارسال فوری
2461961
باتری 66 آمپر اتمی شادن وایا باتری صدرا

باتری 66 آمپر شادن وایا

باتری ۶۶ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,486,829 تومان بود.قیمت فعلی 2,461,961 تومان است.
ارسال فوری
2461961
باتری 66 آمپر اتمی کومهو وایا باتری صدرا

باتری 66 آمپر کومهو وایا

باتری ۶۶ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,486,829 تومان بود.قیمت فعلی 2,461,961 تومان است.
ارسال فوری
2461961
باتری 66 آمپر اتمی ریبال وایا باتری صدرا

باتری 66 آمپر ریبال وایا

باتری ۶۶ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,486,829 تومان بود.قیمت فعلی 2,461,961 تومان است.
ارسال فوری
2461961
باتری 66 آمپر اتمی وایا باتری

باتری 66 آمپر وایا

باتری ۶۶ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,486,829 تومان بود.قیمت فعلی 2,461,961 تومان است.
ارسال فوری
2640652
باتری 70 آمپر مارک دوون پایه بلند اتمی

باتری 70 آمپر دوون وایا باطری

باتری ۷۰ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,667,325 تومان بود.قیمت فعلی 2,640,652 تومان است.
ارسال فوری
2640652
باتری 70 آمپر اتمی پایه بلند دوپکس وایا باتری صدرا

باتری 70 آمپر دوپکس وایا

باتری ۷۰ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,667,325 تومان بود.قیمت فعلی 2,640,652 تومان است.
ارسال فوری
2640652
باتری 70 آمپر اتمی شادن وایا باتری صدرا

باتری 70 آمپر شادن وایا

باتری ۷۰ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,667,325 تومان بود.قیمت فعلی 2,640,652 تومان است.
ارسال فوری
2640652
باتری 70 آمپر اتمی پایه بلند کومهو وایا باتری صدرا

باتری 70 آمپر کومهو وایا

باتری ۷۰ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,667,325 تومان بود.قیمت فعلی 2,640,652 تومان است.
ارسال فوری
2640652
باتری 70 آمپر اتمی پایه بلند ریبال وایا باتری صدرا

باتری 70 آمپر ریبال وایا

باتری ۷۰ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,667,325 تومان بود.قیمت فعلی 2,640,652 تومان است.
ارسال فوری
2739924
باتری 74 آمپر اتمی دوون وایا باتری

باتری 74 آمپر دوون وایا باطری

باتری ۷۴ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,767,600 تومان بود.قیمت فعلی 2,739,924 تومان است.
ارسال فوری
2739924
باتری 74 آمپر اتمی دوپکس وایا باتری صدرا

باتری 74 آمپر دوپکس وایا

باتری ۷۴ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,767,600 تومان بود.قیمت فعلی 2,739,924 تومان است.
ارسال فوری
2739924
باتری 74 آمپر اتمی شادن وایا باتری صدرا

باتری 74 آمپر شادن وایا

باتری ۷۴ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,767,600 تومان بود.قیمت فعلی 2,739,924 تومان است.
ارسال فوری
2739924
باتری 74 آمپر اتمی کومهو وایا باتری صدرا

باتری 74 آمپر کومهو وایا

باتری ۷۴ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,767,600 تومان بود.قیمت فعلی 2,739,924 تومان است.
ارسال فوری
2739924
باتری 74 آمپر اتمی ریبال وایا باتری صدرا

باتری 74 آمپر ریبال وایا

باتری ۷۴ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,767,600 تومان بود.قیمت فعلی 2,739,924 تومان است.
ارسال فوری
2739924
باتری 70 آمپر اتمی پایه بلند وایا باتری

باتری 70 آمپر وایا

باتری ۷۰ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,767,600 تومان بود.قیمت فعلی 2,739,924 تومان است.
ارسال فوری
2739924
باتری 74 آمپر اتمی وایا باتری

باتری 74 آمپر وایا

باتری ۷۴ آمپر
12 ماه
قیمت اصلی 2,767,600 تومان بود.قیمت فعلی 2,739,924 تومان است.
ارسال فوری
3524177
باتری 100 آمپر اتمی دوپکس وایا باتری صدرا

باتری 100 آمپر دوپکس وایا

باتری ۱۰۰ آمپر
6 ماه
قیمت اصلی 3,559,776 تومان بود.قیمت فعلی 3,524,177 تومان است.
ارسال فوری
3524177
باتری 100 آمپر اتمی کومهو وایا باتری صدرا

باتری 100 آمپر کومهو وایا

باتری ۱۰۰ آمپر
6 ماه
قیمت اصلی 3,559,776 تومان بود.قیمت فعلی 3,524,177 تومان است.
ارسال فوری
3524177
باتری 100 آمپر اتمی وایا باتری

باتری 100 آمپر وایا

باتری ۱۰۰ آمپر
6 ماه
قیمت اصلی 3,559,776 تومان بود.قیمت فعلی 3,524,177 تومان است.
ارسال فوری
7743264
باتری 150 آمپر اتمی پایه بلند دوپکس وایا باتری صدرا

باتری 150 آمپر دوپکس وایا

باتری ۱۵۰ آمپر
6 ماه
قیمت اصلی 7,821,478 تومان بود.قیمت فعلی 7,743,264 تومان است.
ارسال فوری
9133080
باتری 200 آمپر اتمی پایه بلند دوپکس وایا باتری صدرا

باتری 200 آمپر دوپکس وایا

باتری ۲۰۰ آمپر
6 ماه
قیمت اصلی 9,225,334 تومان بود.قیمت فعلی 9,133,080 تومان است.
ارسال فوری

چرا باتری آنتایم؟

نصب و تعویض رایگان در سریع ترین زمان
امداد شبانه روزی باتری حتی در ایام تعطیل
ارسال رایگان به همه مناطق تهران
ضمانت اصالت و تاریخ تولید با قابلیت استعلام آنلاین

معرفی انواع باتری های وایا با فناوری ساخت متفاوت

باتری‌های تولید شده در کارخانه وایا باتری صدرا، در انواع متفاوت و متنوعی تولید می‌شوند که مشخصات و ویژگی‌های خاصی دارند. در واقع انواع باتری‌هایی که در شرکت وایا تولید می‌شوند از فناوری ساخت متفاوتی (اتمی و اسیدی) برخوردار هستند. توجه داشته باشید این باطری ها در دو سری L و N تولید می‌شوند.

باطری‌های سری L همه از نوع باتری‌های سیلد یا اتمی و از 50 تا 100 آمپر ساعت هستند. باتری‌های سری N از نوع باطری‌های سیلد و اسید شارژ هستند که از 60 تا 200 آمپر ساعت تولید می‌شوند. شما می‌توانید هر کدام از این باتری‌های شرکت وایا باتری صدرا را از فروشگاه امداد باطری آنلاین سفارش داده و باطری کهنه خود را نیز تعویض کنید.

آشنایی با انواع برندهای کارخانه وایا باتری صدرا

شرکت وایا باتری صدرا که کارخانه آن در در شهر قم است، محصولات بسیاری با مشخصات و ویژگی‌های متفاوت عرضه کرده است. این شرکت با تولید محصولات متنوع در برندهای گوناگون سعی در رفع نیاز کشور در زمینه باطری خودرو دارد. در ادامه لیستی از انواع باتری های وایا باتری در برندهای مختلف را معرفی کرده‌ایم: 

  • وایا (vaya)
  • شادن (shaden)
  • ریبال (ribal)
  • دوان (devon)
  • کومهو (kumho)

محصولات هر یک از این برندها ظرفیت‌های متفاوت و مشخصات به‌خصوصی دارند. علاوه‌بر این، ممکن است قیمت باطری در این برندها نیز با یکدیگر متفاوت باشد؛ بنابراین هنگام خرید باتری وایا علاوه‌بر آمپراژ باطری، باید به برند آن نیز توجه کنید.

ویژگی محصولات وایا باتری قم

محصولات کارخانه وایا باتری نیز هم‌چون محصولات کارخانه سپاهان باتری ویژگی‌ها و مشخصات ویژه‌ای دارند. باتری وایا صدرا قاب و ظاهری زیبایی دارد؛ این قاب‌بندی نه‌تنها در ظاهر باتری‌ها تاثیرگذار است؛ بلکه در طول عمر باطری ماشین نیز بسیار موثر خواهد بود. چرا که قالب‌بندی باطری در طول عمر باطری و نگهداری آن نقش بسزایی دارد.

مهندسان و کارشناسان شرکت وایا باتری صدرا به‌منظور جلوگیری از تبخیر آب مقطر و خارج شدن آن از باطری‌های اسیدی، تغییراتی را در بدنه باطری ایجاد کرده‌اند. بدین‌ترتیب دیگر هنگام استفاده از باطری با مشکلاتی هم‌چون کاهش الکترولیت مواجه نخواهید شد. این مسئله نیز یکی دیگر از ویژگی های بارز باتری های وایا محسوب می شود. 

قیمت وایا باتری؛ یکی از فاکتورهای مهم هنگام خرید وایا باطری اصل

هنگام خرید باتری وایا علاوه‌بر کیفیت بالا، قیمت مناسب نیز اهمیت بسیاری دارد. از این رو هنگام خرید باید سراغ محصولی بروید که طول عمر بالا و قیمتی مقرون‌به‌صرفه داشته باشد. کیفیت وایا باتری از جنس و ساختار بدنه آن قابل رویت است و نظیر باطری‌های کره‌ای مقاومت بالایی در برابر حرارت دارد. اما به‌طورکلی برای خرید محصولی اورجینال و اصل حتما باید به قیمت وایا باتری نیز توجه کنید.

شما می‌توانید به‌منظور بررسی لیست قیمت وایا باتری به نمایندگی استان خود مراجعه کنید یا با تماس با مشاوران امداد باتری آنتایم، قیمت وایا باتری صدرا را از ما استعلام بگیرید. بدین‌ترتیب به‌راحتی و به‌صورت اینترنتی می‌توانید این محصول را با آمپراژ موردنظر از همین صفحه سفارش دهید.

 

سوالات متداول

1. عمر محصولات وایا باتری صدرا چه‌قدر است؟

عمر مفید این باطری‌ها حدود 2 سال است و بعد از گذشت 2 سال بهتر است باطری را تعویض کنید. 

2. آیا محصولات وایا باتری گارانتی دارند؟

بله؛ کلیه محصولات وایا باتری صدرا حداقل 6 تا 12 ماه گارانتی دارند.

3. چگونه ظرفیت باتری‌های وایا را تشخیص دهیم؟

روی هر باتری وایا یک عدد 5 رقمی نوشته می‌شود؛ دو رقم بعد از رقم اول این عدد نشان‌دهنده میزان آمپر باتری است.