فرم ثبت سفارش

توجه :1- اگر در استان تهران سکونت دارید، با تکمیل اطلاعات ثبت سفارش فرمایید.2- در تاریخی که قصد خرید باتری و دریافت آن را دارید ثبت سفارش فرمایید. 3- ارسال و نصب محصول انتخاب شده رایگان می باشد و حدودا 1 الی 3 ساعت زمان می برد.4- پرداخت بعد از تعویض باتری، با دستگاه کارتخوان/کارت به کارت و یا نقدی انجام می شود.5- قیمت ها با دریافت باتری کهنه یا فرسوده هم آمپر محاسبه شده است، در صورت کمتر بودن آمپر باتری کهنه شما مبلغی به باتری جدید اضافه می گردد. 6- آمپر باطری بر اساس مشخصات درج شده روی لیبل یا بدنه باطری شناخته و ترتیب اثر قرار می گیرد. در صورت نداشتن مشخصات، به میزان حداقل آمپر در همان قالب باطری برای مشتری محاسبه خواهد شد. با سپاس
  • برند باتری و آمپراژ
  • مواردی مانند ساعت مراجعه یا غیره ...