باطری فابریک ماشین کیا پیکانتو چیست و چند آمپر است؟

باطری فابریک کیا پیکانتو ، 40 آمپر اتمی ساخت کشور کره جنوبی می باشد که شرکت سازنده برایش در نظر گرفته است.

باطری که شرکت سازنده روی خودرو kia picanto نصب می کند 40 آمپر است، اما از نظر ابعاد با باطری 35 آمپر یکی است. با توجه به سر باطری که در قطبهای مثبت و منفی سیم کشی کیا پیکانتو استفاده شده باطری 35 آمپر با قطبهای باریک مورد استفاده می باشد.

قیمت و تعویض باتری 35 آمپر مناسب کیا پیکانتو
تعویض باتری 35 آمپر مناسب کیا پیکانتو

توجه : بست نگهدارنده باطری ماشین کیا پیکانتو به گونه ای طراحی شده است که باتری را از لبه ی پایینی نگه می دارد. این لبه یا زائده در برخی باطری های 35 آمپر وجود ندارد و بست نگهدارنده نمی تواند باطری را نگه دارد. بنابراین در هنگام خرید باید به این نکته توجه فرمایید.

قیمت سایر باطریها را می توانید در لینک » باتری خودرو مشاهده نمایید .