قیمت باطری پراید

باطری پراید به صورت فابریک 50 آمپر و از نوع اسیدی است.ولتاژ باتری پراید مانند خودرو کوییک و ساینا و سایر خودروها، 12 ولت است. ابعاد آن از نوع قالب L2 یعنی قالب بزرگ است؛ از این رو می توانید باطری 60 آمپر و 55 آمپر برای آن نصب کنید. قیمت باطری پراید با آمپراژ بالا، بیشتر از آمپرهای پایین تر است. اگر خودرو شما مصرف برق بالایی ندارد، باتری 50 آمپر نیز پاسخگوی این خودرو سایپا است. مشخصات فنی باتری تمامی مدل های پراید اعم از 131، 111، 132 و حتی پراید وانت یکسان است و تفاوتی ندارند. 

برند - سری‌محصول آمپر گارانتی برند قیمت خرید
1440000
باتری 50 آمپر واریان صبا باطری

باتری 50 آمپر واریان صبا باتری

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
صبا باتری
ارزان‌ترین 1,440,000 تومان
ارسال فوری
1440000
باتری 50 آمپر اسپیدر صبا باتری

باتری 50 آمپر اسپیدر صبا باتری

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
صبا باتری
1,440,000 تومان
ارسال فوری
1440000
باتری 50 آمپر پردیس صبا باتری

باتری 50 آمپر پردیس صبا باتری

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
صبا باتری
1,440,000 تومان
ارسال فوری
1440000
باتری 50 آمپر هایتک صبا باتری

باتری 50 آمپر هایتک صبا باتری

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
صبا باتری
1,440,000 تومان
ارسال فوری
1440000
باتری 50 آمپر سهند صبا باتری

باتری 50 آمپر سهند صبا باتری

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
صبا باتری
1,440,000 تومان
ارسال فوری
1550000
باتری 55 آمپر واریان صبا باطری

باتری 55 آمپر واریان صبا باتری

باتری ۵۵ آمپر
12 ماه
صبا باتری
1,550,000 تومان
ارسال فوری
1550000
باتری 55 آمپر اسپیدر صبا باتری

باتری 55 آمپر اسپیدر صبا باتری

باتری ۵۵ آمپر
12 ماه
صبا باتری
1,550,000 تومان
ارسال فوری
1550000
باتری 55 آمپر پردیس صبا باتری

باتری 55 آمپر پردیس صبا باتری

باتری ۵۵ آمپر
12 ماه
صبا باتری
1,550,000 تومان
ارسال فوری
1550000
باتری 55 آمپر هایتک صبا باتری

باتری 55 آمپر هایتک صبا باتری

باتری ۵۵ آمپر
12 ماه
صبا باتری
1,550,000 تومان
ارسال فوری
1550000
باتری 55 آمپر سهند صبا باتری

باتری 55 آمپر سهند صبا باتری

باتری ۵۵ آمپر
12 ماه
صبا باتری
1,550,000 تومان
ارسال فوری
1612000
باتری 50 آمپر اتمی مارک ویگور آذر باطری

باتری 50 آمپر ویگور آذر

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
آذر باتری
1,612,000 تومان
ارسال فوری
1612000
باتری 50 آمپر مارک سولیفان آذر باطری

باتری 50 آمپر سولیفان آذر

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
آذر باتری
1,612,000 تومان
ارسال فوری
1650000
باتری 60 آمپر واریان صبا باطری

باتری 60 آمپر واریان صبا باتری

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
صبا باتری
1,650,000 تومان
ارسال فوری
1650000
باتری 60 آمپر پردیس صبا باتری

باتری 60 آمپر پردیس صبا باتری

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
صبا باتری
1,650,000 تومان
ارسال فوری
1650000
باتری 60 آمپر هایتک صبا باتری

باتری 60 آمپر هایتک صبا باتری

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
صبا باتری
1,650,000 تومان
ارسال فوری
1650000
باتری 60 آمپر سهند صبا باتری

باتری 60 آمپر سهند صبا باتری

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
صبا باتری
1,650,000 تومان
ارسال فوری
1650000
باتری 60 آمپر اسپیدر صبا باتری

باتری 60 آمپر اسپیدر صبا باتری

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
صبا باتری
1,650,000 تومان
ارسال فوری
1768000
باتری 55 آمپر مارک سولیفان آذر باطری

باتری 55 آمپر سولیفان آذر

باتری ۵۵ آمپر
12 ماه
آذر باتری
1,768,000 تومان
ارسال فوری
1817192
باتری 50 آمپر تینو آکو باتری (اشجع باتری)

باتری 50 آمپر تینو

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
آکو باتری
1,817,192 تومان
ارسال فوری
1817192
باتری 50 آمپر کارپیل آکو باتری (اشجع باتری)

باتری 50 آمپر کارپیل

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
آکو باتری
1,817,192 تومان
ارسال فوری
1820000
باتری 55 آمپر اتمی مارک ویگور آذرباطری

باتری 55 آمپر ویگور آذر

باتری ۵۵ آمپر
12 ماه
آذر باتری
1,820,000 تومان
ارسال فوری
1869712
باتری 55 آمپر تینو آکو باتری (اشجع باتری)

باتری 55 آمپر تینو

باتری ۵۵ آمپر
__
آکو باتری
1,869,712 تومان
ارسال فوری
1869712
باتری 55 آمپر کارپیل آکو باتری (اشجع باتری)

باتری 55 آمپر کارپیل

باتری ۵۵ آمپر
12 ماه
آکو باتری
1,869,712 تومان
ارسال فوری
1872406
باتری 50 آمپر اتمی شارک نیروگستران خراسان

باتری 50 آمپر شارک

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
نیرو گستران خراسان
1,872,406 تومان
ارسال فوری
1872406
باتری 50 آمپر اتمی پایه کوتاه ولگا نیروگستران خراسان

باتری 50 آمپر ولگا

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
نیرو گستران خراسان
1,872,406 تومان
ارسال فوری
1901212
باتری 50 آمپر اتمی توربو نیروگستران خراسان

باتری 50 آمپر توربو

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
نیرو گستران خراسان
1,901,212 تومان
ارسال فوری
1901212
باتری 50 آمپر اتمی پایه کوتاه سیلور نیروگستران خراسان

باتری 50 آمپر سیلور

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
نیرو گستران خراسان
1,901,212 تومان
ارسال فوری
1901212
باتری 50 آمپر اتمی پایه کوتاه ولتا نیروگستران خراسان

باتری 50 آمپر ولتا

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
نیرو گستران خراسان
1,901,212 تومان
ارسال فوری
1930797
باتری 50 آمپر پروتون پاسارگاد صنعت باطری

باتری 50 آمپر پروتون

باتری ۵۰ آمپر
14 ماه
پاسارگاد صنعت باتری
1,930,797 تومان
09362558331
1949222
باتری 55 آمپر اتمی توربو نیروگستران خراسان

باتری 55 آمپر توربو

باتری ۵۵ آمپر
12 ماه
نیرو گستران خراسان
1,949,222 تومان
ارسال فوری
1949222
باتری 55 آمپر اتمی پایه کوتاه سیلور نیروگستران خراسان

باتری 55 آمپر سیلور

باتری ۵۵ آمپر
12 ماه
نیرو گستران خراسان
1,949,222 تومان
ارسال فوری
1949222
باتری 55 آمپر اتمی شارک نیروگستران خراسان

باتری 55 آمپر شارک

باتری ۵۵ آمپر
12 ماه
نیرو گستران خراسان
1,949,222 تومان
ارسال فوری
1949222
باتری 55 آمپر اتمی پایه کوتاه ولتا نیروگستران خراسان

باتری 55 آمپر ولتا

باتری ۵۵ آمپر
12 ماه
نیرو گستران خراسان
1,949,222 تومان
ارسال فوری
1955200
باتری 60 آمپر مارک سولیفان آذر باطری

باتری 60 آمپر سولیفان آذر

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
آذر باتری
1,955,200 تومان
ارسال فوری
1956717
باتری 50 آمپر اتمی پوشیتا دورنا باطری

باتری 50 آمپر پوشیتا

باتری ۵۰ آمپر
15 ماه
دورنا باتری ارس
1,956,717 تومان
ارسال فوری
1956717
باتری 50 آمپر اتمی نوبل دورنا باطری

باتری 50 آمپر نوبل

باتری ۵۰ آمپر
15 ماه
دورنا باتری ارس
1,956,717 تومان
ارسال فوری
1968426
باتری 55 آمپر اتمی پایه کوتاه ولگا نیروگستران خراسان

باتری 55 آمپر ولگا

باتری ۵۵ آمپر
12 ماه
نیرو گستران خراسان
1,968,426 تومان
ارسال فوری
1980000
باتری 50 آمپر پرستیژ پاور برنا اتمی

باتری 50 آمپر پرستیژ پاور برنا

باتری ۵۰ آمپر
14 ماه
برنا باتری
1,980,000 تومان
ارسال فوری
1980000
باتری 50 آمپر اتمی جنرال برنا باتری

باتری 50 آمپر جنرال برنا

باتری ۵۰ آمپر
14 ماه
برنا باتری
1,980,000 تومان
09362558331
1980000
باتری 50 آمپر گلوبال برنا باطری

باتری 50 آمپر گلوبال برنا باتری

باتری ۵۰ آمپر
14 ماه
برنا باتری
1,980,000 تومان
ارسال فوری
1989329
باتری 55 آمپر اتمی پوشیتا دورنا باطری

باتری 55 آمپر پوشیتا

باتری ۵۵ آمپر
15 ماه
دورنا باتری ارس
1,989,329 تومان
09362558331
2016768
باتری 60 آمپر کارپیل آکو باتری (اشجع باتری)

باتری 60 آمپر کارپیل

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
آکو باتری
2,016,768 تومان
ارسال فوری
2017600
باتری 60 آمپر اتمی مارک ویگور آذرباطری

باتری 60 آمپر ویگور آذر

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
آذر باتری
2,017,600 تومان
ارسال فوری
2027272
باتری 60 آمپر پایه بلند تینو آکو باتری (اشجع باتری)

باتری 60 آمپر تینو

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
آکو باتری
2,027,272 تومان
ارسال فوری
2030000
باتری 50 آمپر اتمی پایه کوتاه اتمیک سپاهان باطری

باتری 50 آمپر اتمیک

باتری ۵۰ آمپر
15 ماه
سپاهان باتری
2,030,000 تومان
ارسال فوری
2030000
باتری 50 آمپر اوربیتال وان سیلور پلاس سپاهان

باتری 50 آمپر اوربیتال وان سیلور

باتری ۵۰ آمپر
15 ماه
سپاهان باتری
2,030,000 تومان
09362558331
2043682
باتری 55 آمپر اتمی نوبل دورنا باطری

باتری 55 آمپر نوبل

باتری ۵۵ آمپر
15 ماه
دورنا باتری ارس
2,043,682 تومان
ارسال فوری
2047815
باتری 55 آمپر لیدر پاسارگاد صنعت باطری

باتری 55 آمپر لیدر

باتری ۵۵ آمپر
14 ماه
پاسارگاد صنعت باتری
2,047,815 تومان
09362558331
2047815
باتری 55 آمپر پروتون پاسارگاد صنعت باطری

باتری 55 آمپر پروتون

باتری ۵۵ آمپر
14 ماه
پاسارگاد صنعت باتری
2,047,815 تومان
09362558331
2050000
باتری 50 آمپر دوون وایا باتری

باتری 50 آمپر دوون وایا باطری

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
وایا باتری
2,050,000 تومان
ارسال فوری
2050000
باتری 50 آمپر اتمی دوپکس وایا باتری صدرا

باتری 50 آمپر دوپکس وایا

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
وایا باتری
2,050,000 تومان
ارسال فوری
2050000
باتری 50 آمپر اتمی شادن وایا باتری صدرا

باتری 50 آمپر شادن وایا

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
وایا باتری
2,050,000 تومان
ارسال فوری
2050000
باتری 50 آمپر اتمی کومهو وایا باتری صدرا

باتری 50 آمپر کومهو وایا

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
وایا باتری
2,050,000 تومان
ارسال فوری
2050000
باتری 50 آمپر اتمی ریبال وایا باتری صدرا

باتری 50 آمپر ریبال وایا

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
وایا باتری
2,050,000 تومان
ارسال فوری
2050000
باتری 50 آمپر اتمی وایا باتری

باتری 50 آمپر وایا

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
وایا باتری
2,050,000 تومان
ارسال فوری
2100000
باتری اوربیتال وان 50 آمپر سپاهان

باتری 50 آمپر اوربیتال وان قرمز

باتری ۵۰ آمپر
20 ماه
سپاهان باتری
2,100,000 تومان
ارسال فوری
2150000
باتری 55 آمپر اتمی پایه کوتاه اتمیک سپاهان باطری

باتری 55 آمپر اتمیک

باتری ۵۵ آمپر
15 ماه
سپاهان باتری
2,150,000 تومان
ارسال فوری
2150000
باتری 55 آمپر دوون وایا باتری

باتری 55 آمپر دوون وایا باطری

باتری ۵۵ آمپر
12 ماه
وایا باتری
2,150,000 تومان
09362558331
2150000
باتری 55 آمپر اوربیتال وان سیلور پلاس سپاهان

باتری 55 آمپر اوربیتال وان سیلور

باتری ۵۵ آمپر
15 ماه
سپاهان باتری
2,150,000 تومان
09362558331
2150000
باتری 55 آمپر اتمی دوپکس وایا باتری صدرا

باتری 55 آمپر دوپکس وایا

باتری ۵۵ آمپر
12 ماه
وایا باتری
2,150,000 تومان
ارسال فوری
2150000
باتری55 آمپر اتمی شادن وایا باتری صدرا

باتری 55 آمپر شادن وایا

باتری ۵۵ آمپر
12 ماه
وایا باتری
2,150,000 تومان
ارسال فوری
2150000
باتری 55 آمپر اتمی کومهو وایا باتری صدرا

باتری 55 آمپر کومهو وایا

باتری ۵۵ آمپر
12 ماه
وایا باتری
2,150,000 تومان
ارسال فوری
2150000
باتری 55 آمپر اتمی ریبال وایا باتری صدرا

باتری 55 آمپر ریبال وایا

باتری ۵۵ آمپر
12 ماه
وایا باتری
2,150,000 تومان
ارسال فوری
2150000
باتری 55 آمپر اتمی وایا باتری

باتری 55 آمپر وایا

باتری ۵۵ آمپر
12 ماه
وایا باتری
2,150,000 تومان
ارسال فوری
2170000
باتری 55 آمپر اتمی جنرال برنا باتری

باتری 55 آمپر جنرال برنا

باتری ۵۵ آمپر
14 ماه
برنا باتری
2,170,000 تومان
ارسال فوری
2170000
باتری 55 آمپر اوربیتال پریمیوم سپاهان باطری

باتری اوربیتال پریمیوم 55 آمپر

باتری ۵۵ آمپر
22 ماه
سپاهان باتری
2,170,000 تومان
09362558331
2170000
باتری 55 آمپر زیتکس برنا باطری

باتری 55 آمپر زیتکس برنا باتری

باتری ۵۵ آمپر
14 ماه
برنا باتری
2,170,000 تومان
ارسال فوری
2174130
باتری 60 آمپر اتمی نوبل دورنا باطری

باتری 60 آمپر نوبل

باتری ۶۰ آمپر
15 ماه
دورنا باتری ارس
2,174,130 تومان
ارسال فوری
2180000
باتری 55 آمپر پرستیژ پاور برنا

باتری 55 آمپر پرستیژ پاور برنا

باتری ۵۵ آمپر
14 ماه
برنا باتری
2,180,000 تومان
ارسال فوری
2190000
باتری 55 آمپر گلوبال برنا باطری

باتری 55 آمپر گلوبال برنا باتری

باتری ۵۵ آمپر
14 ماه
برنا باتری
2,190,000 تومان
ارسال فوری
2194088
باتری 60 آمپر لیدر پاسارگاد صنعت باطری

باتری 60 آمپر لیدر

باتری ۶۰ آمپر
14 ماه
پاسارگاد صنعت باتری
2,194,088 تومان
09362558331
2194088
باتری 60 آمپر پروتون پاسارگاد صنعت باطری

باتری 60 آمپر پروتون

باتری ۶۰ آمپر
14 ماه
پاسارگاد صنعت باتری
2,194,088 تومان
09362558331
2200000
باتری اوربیتال وان 55 آمپر سپاهان

باتری 55 آمپر اوربیتال وان قرمز

باتری ۵۵ آمپر
20 ماه
سپاهان باتری
2,200,000 تومان
ارسال فوری
2200079
باتری 60 آمپر اتمی پایه کوتاه سیلور نیروگستران خراسان

باتری 60 آمپر سیلور

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
نیرو گستران خراسان
2,200,079 تومان
ارسال فوری
2205915
باتری 60 آمپر اتمی پایه کوتاه توربو نیروگستران خراسان

باتری 60 آمپر توربو

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
نیرو گستران خراسان
2,205,915 تومان
ارسال فوری
2206742
باتری 60 آمپر اتمی پوشیتا دورنا باطری

باتری 60 آمپر پوشیتا

باتری ۶۰ آمپر
15 ماه
دورنا باتری ارس
2,206,742 تومان
09362558331
2230000
باتری 60 آمپر اتمی پایه کوتاه اتمیک سپاهان باطری

باتری 60 آمپر اتمیک

باتری ۶۰ آمپر
15 ماه
سپاهان باتری
2,230,000 تومان
ارسال فوری
2240000
باتری 60 آمپر اوربیتال وان سیلور پلاس سپاهان

باتری 60 آمپر اوربیتال وان سیلور

باتری ۶۰ آمپر
15 ماه
سپاهان باتری
2,240,000 تومان
09362558331
2240930
باتری 60 آمپر اتمی پایه کوتاه شارک نیروگستران خراسان

باتری 60 آمپر شارک

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
نیرو گستران خراسان
2,240,930 تومان
ارسال فوری
2250000
باتری 50 آمپر سوزوکی سپاهان باطری

باتری سوزوکی 50 آمپر

باتری ۵۰ آمپر
24 ماه
سپاهان باتری
2,250,000 تومان
ارسال فوری
2252601
باتری 60 آمپر اتمی پایه کوتاه ولتا نیروگستران خراسان

باتری 60 آمپر ولتا

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
نیرو گستران خراسان
2,252,601 تومان
ارسال فوری
2252601
باتری 60 آمپر اتمی پایه کوتاه ولگا نیروگستران خراسان

باتری 60 آمپر ولگا

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
نیرو گستران خراسان
2,252,601 تومان
ارسال فوری
2280000
باتری 60 آمپر دوون وایا باتری

باتری 60 آمپر دوون وایا باطری

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
وایا باتری
2,280,000 تومان
09362558331
2280000
باتری 60 آمپر اتمی دوپکس وایا باتری صدرا

باتری 60 آمپر دوپکس وایا

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
وایا باتری
2,280,000 تومان
ارسال فوری
2280000
باتری 60 آمپر اتمی شادن وایا باتری صدرا

باتری 60 آمپر شادن وایا

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
وایا باتری
2,280,000 تومان
ارسال فوری
2280000
باتری 60 آمپر اتمی کومهو وایا باتری صدرا

باتری 60 آمپر کومهو وایا

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
وایا باتری
2,280,000 تومان
ارسال فوری
2280000
باتری 60 آمپر اتمی ریبال وایا باتری صدرا

باتری 60 آمپر ریبال وایا

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
وایا باتری
2,280,000 تومان
ارسال فوری
2280000
باتری 60 آمپر اتمی وایا باتری

باتری 60 آمپر وایا

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
وایا باتری
2,280,000 تومان
ارسال فوری
2300000
باتری 60 آمپر پرستیژ پاور برنا

باتری 60 آمپر پرستیژ پاور برنا

باتری ۶۰ آمپر
14 ماه
برنا باتری
2,300,000 تومان
ارسال فوری
2300000
باتری 60 آمپر اتمی جنرال برنا باتری

باتری 60 آمپر جنرال برنا

باتری ۶۰ آمپر
14 ماه
برنا باتری
2,300,000 تومان
ارسال فوری
2300000
باتری 60 آمپر اوربیتال پریمیوم سپاهان باطری

باتری اوربیتال پریمیوم 60 آمپر

باتری ۶۰ آمپر
22 ماه
سپاهان باتری
2,300,000 تومان
09362558331
2300000
باتری 60 آمپر زیتکس برنا باطری

باتری 60 آمپر زیتکس برنا باتری

باتری ۶۰ آمپر
14 ماه
برنا باتری
2,300,000 تومان
ارسال فوری
2320000
باتری 60 آمپر گلوبال برنا باطری

باتری 60 آمپر گلوبال برنا باتری

باتری ۶۰ آمپر
14 ماه
برنا باتری
2,320,000 تومان
09362558331
2340000
باتری اوربیتال وان 60 آمپر سپاهان

باتری 60 آمپر اوربیتال وان قرمز

باتری ۶۰ آمپر
20 ماه
سپاهان باتری
2,340,000 تومان
ارسال فوری
2420000
باتری 50 آمپر اوربیتال ای اف بی سپاهان باطری

باتری 50 آمپر اوربیتال ای اف بی EFB

باتری ۵۰ آمپر
24 ماه
سپاهان باتری
2,420,000 تومان
09362558331
2450000
باتری 55 آمپر سوزوکی سپاهان باطری

باتری سوزوکی 55 آمپر

باتری ۵۵ آمپر
24 ماه
سپاهان باتری
2,450,000 تومان
ارسال فوری
2560000
باتری 60 آمپر سوزوکی سپاهان باطری

باتری سوزوکی 60 آمپر

باتری ۶۰ آمپر
24 ماه
سپاهان باتری
2,560,000 تومان
ارسال فوری
2770000
باتری 60 آمپر اوربیتال ای اف بی سپاهان باطری

باتری 60 آمپر اوربیتال ای اف بی EFB

باتری ۶۰ آمپر
24 ماه
سپاهان باتری
2,770,000 تومان
09362558331
3950000
باتری 55 آمپر اتمی پایه کوتاه سولایت هیوندای

باتری 55 آمپر سولایت

باتری ۵۵ آمپر
6 ماه
باتری کره ای
3,950,000 تومان
ارسال فوری
4000000
باتری 55 آمپر اتمی پایه کوتاه هیوندای

باتری 55 آمپر هیوندای

باتری ۵۵ آمپر
6 ماه
باتری کره ای
4,000,000 تومان
ارسال فوری
4000000
باتری 55 آمپر اتمی پایه کوتاه ایندیگو هیوندای

باتری 55 آمپر ایندیگو

باتری ۵۵ آمپر
6 ماه
باتری کره ای
4,000,000 تومان
ارسال فوری
4000000
باتری 55 آمپر اتمی پایه کوتاه پوما شرکت دلکور

باتری 55 آمپر پوما

باتری ۵۵ آمپر
6 ماه
باتری کره ای
4,000,000 تومان
ارسال فوری
4240000
باتری 60 آمپر اتمی پایه کوتاه سولایت هیوندای

باتری 60 آمپر سولایت

باتری ۶۰ آمپر
6 ماه
باتری کره ای
4,240,000 تومان
ارسال فوری
4300000
باتری 60 آمپر دلکور

باتری 60 آمپر دلکور

باتری ۶۰ آمپر
6 ماه
باتری کره ای
4,300,000 تومان
ارسال فوری
4300000
باتری 60 آمپر اتمی پایه کوتاه هیوندای

باتری 60 آمپر هیوندای

باتری ۶۰ آمپر
6 ماه
باتری کره ای
4,300,000 تومان
ارسال فوری
4300000
باتری 60 آمپر اتمی پایه کوتاه ایندیگو هیوندای

باتری 60 آمپر ایندیگو

باتری ۶۰ آمپر
6 ماه
باتری کره ای
4,300,000 تومان
ارسال فوری
4300000
باتری 60 آمپر اتمی پایه کوتاه پوما شرکت دلکور

باتری 60 آمپر پوما

باتری ۶۰ آمپر
__
باتری کره ای
4,300,000 تومان
ارسال فوری

چرا باتری آنتایم؟

نصب و تعویض رایگان در سریع ترین زمان
امداد شبانه روزی باتری حتی در ایام تعطیل
ارسال رایگان به همه مناطق تهران
ضمانت اصالت و تاریخ تولید با قابلیت استعلام آنلاین

مشخصات فنی باتری پراید

باطری ماشین پراید مشخصات و ویژگی‌های به‌خصوصی دارد. به‌منظور خرید باتری پراید شما باید با این مشخصات آشنا بوده تا با‌توجه‌به مدل اتومبیل خود انتخاب مناسبی داشته باشید. به‌طورکلی مشخصات باطری پراید به شرح زیر است: 

 • ظرفیت باطری اصلی: 50 آمپر ساعت – 50AH
 • نوع باطری قابل استفاده: اسیدی با درپوش تنظیم آب یا سیلد اتمی
 • ولتاژ : 12 ولت
 • قالب : ال 2 ( L2 )
 • جهت یا چینش قطبها: قطب موافق یا چپ
 • طول: 24 سانت
 • عرض: 18 سانت
 • ارتفاع: 19 سانت 

در فروشگاه باطری آنتایم انواع متفاوتی از باتری‌های مناسب ماشین پراید با ابعاد و ظرفیت‌های مختلف موجود است. شما می‌توانید قیمت باطری پراید را از 50 تا 60 آمپر در همین صفحه وب‌سایت امداد باطری آنتایم مشاهده کرده و سفارش خود را ثبت کنید.

بهترین برند باتری پراید؛ برندهای خارجی و ایرانی

باطری پراید در دو دسته ایرانی و کره‌ای تقسیم‌بندی می‌شوند. کلیه باتری‌های تولید شده که گواهینامه‌های استاندارد ایران و بین المللی را دارند مناسب هستند اما برای اینکه بهترین باتری مناسب پراید را انتخاب کنید باید با بهترین برندهای این قطعه آشنا شوید. معمولا انواع باتری های مناسب پراید برای باتری تیبا ۲ و 1  نیز مناسب هستند. در ادامه بهترین برندهای این محصول را بررسی می کنیم.

بهترین برندهای ایرانی باتری پراید 

تولیدکنندگان داخلی با ساخت باتری‌هایی باکیفیت به‌طورکامل و به بهترین شکل نیاز بازار را تامین کرده‌اند. ضمن اینکه ورود دستگاه‌های پیشرفته به کشور موجب شده است، شرکت‌هایی مانند سپاهان، برنا و وایا باتری از سایر رقبا پیشی بگیرند. باتری پراید از برند سپاهان، وایا و برنا در آمپرهای 50، 55 و 60 در بازار عرضه می‌شوند. از بهترین نوع باتری‌های تولید شده در کارخانه سپاهان می‌توان به اوربیتال وان، اتمیک و سوزوکی اشاره کرد. مارک‌های زیتکس، گلوبال و جنرال از برند برنا باتری نیز از بهترین مدل‌های باطری مناسب پراید به شمار می‌روند. قیمت باطری پراید در برندهای مختلف اندکی متفاوت است که در زمان خرید حتما به آن توجه داشته باشید.

بهترین باتری کره ای پراید

برندهای خارجی باتری مناسب برای خودرو پراید نیز هم‌چون باتری‌های ایرانی تنوع گسترده‌ای دارند. از  بهترین باتری کره ای پراید که در بازار ایران به فروش می‌رسد، به برند هیوندای و دلکور باتری می‌توان اشاره کرد. برند دلکور شامل باتری‌هایی با مارک پلاتینوم، هگزا، شارک، سین، رویال و پوما می‌شود. باتری‌های تولید شده در برند هیوندای نیز شامل انرسل، ایندیگو و سولایت می‌شوند. باتری های کره ای برای باتری انواع خودرو اعم از باتری جک s5 نیز مناسب هستند.

قیمت باطری پراید چند است؟

قیمت باتری پراید بر‌اساس عوامل مختلفی در بازار متفاوت است به همین دلیل قیمت واحدی ندارد. یکی از عوامل موثر بر قیمت باطری ماشین پراید نوع آن است. بین باتری‌های اتمی و اسیدی این خودرو، قیمت باطری ماشین پراید از نوع اتمی بیشتر از قیمت باطری اسیدی پراید است. به‌طورکلی از عواملی که قیمت باتری ماشین پراید را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند به موارد زیر می‌توان اشاره کرد: 

 • آمپر یا جریان
 • تکنولوژی
 • مدت گارانتی
 • کشور سازنده و برند 
 • تحویل باتری فرسوده یا کهنه
 • خدمات دریافت شده
 • نرخ ارز و نرخ سرب 

در این صفحه لیست قیمت بهترین باتری ماشین پراید در برندهای ایرانی با آمپرهای مختلف درج شده است. شما می‌توانید با‌توجه‌به بودجه‌‌تان، مدل ماشین خود و سیستم نصب شده روی آن باتری استاندارد را تهیه کنید. 

مهم‌ترین نکات در خرید باتری پراید

در این بخش به نکات مهم برای تعویض یا خرید باطری پراید اشاره کرده‌ایم. توصیه می‌کنیم که پیش از خرید و نصب باطری پراید، نکات ذکر شده در موارد زیر را مورد‌بررسی قرار دهید: 

 • حتما به برند و مارک توجه کرده و مناسب‌ترین نوع آن را خریداری کنید. یکی از بهترین مارک های باتری پراید مربوط به برند سپاهان است. جهت اطلاع از قیمت باطری سپاهان با ما در ارتباط باشید.
 • آمپر و ولتاژ باتری اهمیت بسیار بالایی دارد؛ بنابراین باتری استاندارد پراید با آمپر مناسب تهیه کنید.
 • حتما به میزان مصرفی برق خودرو خود توجه داشته باشید؛ برای مثال اگر خودرو شما مجهز به سیستم صوتی است، باید یک باتری با آمپر بالاتر انتخاب کنید.
 •  تاریخ تولید باطری خودرو پراید اهمیت بسیاری دارد؛ بنابراین بهتر است از تولید آن بیشتر از 3 ماه نگذشته باشد.
 • حتما محصول و قطعه مورد‌نظر خود را از فروشگاه معتبر و قابل‌اعتماد تهیه و خریداری کنید تا بتوانید از خدمات پس از فروش آن نیز بهره‌مند شوید.
 • حتما هنگام خرید باطری ماشین پراید گارانتی و اعتبار محصول را بررسی کنید.
 • هر دو نوع باطری اسیدی و اتمی روی خودروهای پراید قابل‌نصب هستند. نکته مهم این است که باتری اتمی پراید بسیار مناسب‌تر بوده و طول عمر بیشتری نیز دارد؛ علاوه‌بر این، نیاز به مراقبت کمتری نیز خواهند داشت. همچنین شما با افزایش ظرفیت این نوع باتری ماشین می‌توانید قدرت استارت در هوای سرد را افزایش دهید و از آسیب رسیدن به قطعات برقی خودرو جلوگیری کنید.

در‌صورت توجه به هریک از موارد فوق در خرید باتری پراید می توانید انتخابی مناسب، مقرون‌به‌صرفه و با‌کیفیت داشته باشید. چنانچه قصد تعویض و خرید باتری پراید داشتید، پیشنهاد می‌کنیم از خدمات آنلاینی که فروشگاه امداد باتری آنتایم در اختیار شما عزیزان قرار داده است بهره‌مند شوید. شما می‌توانید کلیه خدمات  خرید و فروش، ارسال و تعویض باطری پراید در محل را به ما بسپارید. 

پرسش های متداول

سوالات متداول در خصوص باطری ماشین

1

بهترین برند باتری پراید کدام مارک است؟

دو برند سپاهان باتری و برنا باتری به ترتیب تولیدکنندگان بهترین باتری اتمی پراید در سطح کشور هستند. اگر به دنبال باتری درجه یک هستید باتری سپاهان توصیه می‌شود. در‌صورتی‌که محصولات سپاهان باتری در دسترستان نبود، برنا باتری هم انتخاب مناسبی خواهد بود.

2

باتری پراید چند آمپر است؟

باطری پراید باتری 50 آمپر با 12 ولت است. اگر قصد نصب باتری با آمپر بالا برای پراید را دارید، فقط از باتری‌های 55 آمپر و 60 آمپر استفاده کنید و بالاتر از آن استاندارد این خودرو نیست.

3

عمر مفید باطری پراید چقدر است؟

معمولا عمر مفید باتری ماشین پراید ساخت داخل حدود 2 سال است. در‌صورت نگهداری صحیح باتری و استفاده از برند باکیفیت، ممکن است باتری بیشتر از 3 سال نیز عمر کند.

4

ارزانترین باتری پراید با کیفیت بالا از کدام برند است؟

بین کارخانه‌های تولید‌کننده باطری در ایران، صبا باتری ارزانترین باتری پراید را در کیفیتی مناسب تولید می‌کند. باتری صبا از کیفیت متوسطی برخوردار بوده و 1 سال گارانتی دارد. برندهای دیگری مانند سپاهان باطری و برنا باطری کیفیت و طول عمر بالاتری نسبت به محصولات برند صبا دارند، اما در عوض از قیمت باطری پراید در این برندها بیشتر است.

5

چه عواملی روی عمر باتری پراید تاثیرگذار است؟

عوامل موثر بر عمر باطری پراید شامل گرمسیر و سردسیر بودن منطقه آب و هوایی، کارکرد کم و یا بالای خودرو، سلامت سیستم برقی خودرو از جمله دینام، برند و مارک سازنده، تاریخ ساخت، نگهداری صحیح از باطری، انتخاب ظرفیت مناسب و مورد‌نیاز برای خودرو می‌شود.

6

علت تغییر رنگ چشمی باطری پراید چیست؟

چشمی‌ هایی که روی برخی باتری های ماشین پراید تعبیه شده است، نحوه کارکرد و وضعیت باتری را مشخص می‌کند. رنگ سبز به معنای شارژ کامل، رنگ سیاه یا قرمز به این معنی است که باتری به شکل استاندارد شارژ نمی‌شود. رنگ سفید نیز نشان‌دهنده این است که آب باتری یا الکترولیت آن خارج یا خشک شده و باید باطری ماشین را تعویض کنید.

7

باطری پراید را از کجا تهیه کنیم؟

فروشگاه باتری آنتایم یکی از بهترین مراکز خرید باتری ماشین پراید است که امکان خرید حضوری و اینترنتی را برای مشتریان فراهم نموده است. همچنین امکان تعویض و نصب رایگان در محل از دیگر خدمات این فروشگاه است. شما می توانید باتری پراید را با بهترین قیمت از باتری آنتایم تهیه کنید.