باتری هوندا سیویک مدل های 1992 و 1993 میلادی 60 آمپر است. هوندا سیویک مدل ها 2007 ، 2008 ، 2009 ، 2010 ، 2011 ، 2012 ، 2013 ، 2014 ، 2015 ، 2016 ، 2017 باتری 45 آمپر با قالب B24 را شامل می شوند.

هوندا سیویک در کشور ژاپن تولید شده خودروی کم مصرف و دوستدار محیط زیست است. با طراحی ساده و در عین حال اقتصادی می باشد از شاخصه های سیویک فروش این خودرو از سال ۲۰۰۶ به اوج خود باز می گردد. نرخ سوخت در آمریکا به بالاترین میزان خود رسید . در سال ۲۰۰۸ سیویک همه خودروهای آمریکا را کنار زد و در بازارهای فروش آمریکا غوغا به پا کرد.