مشخصات باتری مزدا 323

باتری مزدا 323 بر اساس طراحی و نیاز برقی که توسط مصرف کننده ها دارد به صورت فابریک و استاندارد روی خودرو نصب شده است 60 آمپر ساعت پایه بلند اتمی با چیدمان قطب موافق یا چپ می باشد. البته بر روی این خودرو با توجه به مکان قرارگیری باطری می توانید تا 70 آمپر در صورت داشتن لوازم برقی اضافه برروی خودرو نصب نمایید. توجه داشته باشید که با نصب باطری 70 آمپر ساعت، ظرفیت بالاتر رفته و دیرتر تخلیه خواهد شد و طول عمر آن نیز در شرایط یکسان، کمی افزایش می یابد.