باطری فابریک لکسوس NX200 چند آمپر است؟

باتری فابریک لکسوس ان ایکس 200 ، 70 آمپر می باشد که شرکت سازنده برایش در نظر گرفته است .

باتری فابریک لکسوس NX200