باطری فابریک لکسوس IS 250 چند آمپر است؟

باتری فابریک لکسوس ای اس 250 ، 70 آمپر با قالب D26R است .

باتری فابریک لکسوس IS 250
باتری فابریک لکسوس IS 250