مشخصات و قیمت باتری ماشین لکسوس CT 200

باتری برخی از خودرو ها مانند لکسوس ct200 در مدل وارد شده به ایران (2014-2016) استثناء هایی وجود دارد. به اینصورت که باتری نصب شده بر روی این خودرو 45 آمپر ساعت اتمی قطب راست یا مخالف می باشد، اما قطب های این باتری باریک هستند مثل باطری 35 آمپر. کارخانه های تولیدکننده باتری به دلیل کاربرد نداشتن این نوع از باتری با مشخصات آمپراژ 45 و قطب باریک 35، این مدل باتری را تولید نمی کنند. بنابراین باطری 35 آمپر اتمی قطب مخالف با ابعادی که به صورت استاندارد و شکل و ظاهر نزدیک به باتری این خودرو باشد برای لکسوس سی تی 200 نصب می گردد.

در تصویر زیر یک باریک فابریک کارخانه 45 آمپر قطب راست با قطب های باریک را مشاهده می فرمایید.

باتری فابریک کارخانه لکسوس ct200
باتری فابریک کارخانه لکسوس ct200