باتری جیلی امگرند

خودرو Geely Emgrand یکی از محصولات مهم و پرطرفدار شرکت چینی Geely است که اولین بار در سال 2009 به بازار عرضه شد. باتری فابریک جیلی امگرند که توسط شرکت سازنده توصیه شده است، یک باتری 60 آمپر با ولتاژ 12 است. باتری‌های ایرانی و کره‌ای، گزینه‌های مناسبی برای خودرو جیلی امگرند است. همچنین طول عمر باتری نیز به نحوه رانندگی و مراقبت‌ از باتری ارتباط دارد.

برند - سری‌محصول آمپر گارانتی برند قیمت خرید
1885023
باتری 60 آمپر واریان صبا باطری

باتری 60 آمپر واریان صبا باتری

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
صبا باتری
ارزان‌ترین قیمت اصلی 1,964,995 تومان بود.قیمت فعلی 1,885,023 تومان است.
ارسال فوری
1885023
باتری 60 آمپر پردیس صبا باتری

باتری 60 آمپر پردیس صبا باتری

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
صبا باتری
قیمت اصلی 1,942,145 تومان بود.قیمت فعلی 1,885,023 تومان است.
ارسال فوری
1885023
باتری 60 آمپر هایتک صبا باتری

باتری 60 آمپر هایتک صبا باتری

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
صبا باتری
قیمت اصلی 1,942,145 تومان بود.قیمت فعلی 1,885,023 تومان است.
ارسال فوری
1885023
باتری 60 آمپر سهند صبا باتری

باتری 60 آمپر سهند صبا باتری

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
صبا باتری
قیمت اصلی 1,964,995 تومان بود.قیمت فعلی 1,885,023 تومان است.
ارسال فوری
1885023
باتری 60 آمپر اسپیدر صبا باتری

باتری 60 آمپر اسپیدر صبا باتری

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
صبا باتری
قیمت اصلی 1,942,145 تومان بود.قیمت فعلی 1,885,023 تومان است.
ارسال فوری
2023579
باتری 60 آمپر کارپیل آکو باتری (اشجع باتری)

باتری 60 آمپر کارپیل

باتری ۶۰ آمپر
14 ماه
آکو باتری
قیمت اصلی 2,064,666 تومان بود.قیمت فعلی 2,023,579 تومان است.
ارسال فوری
2034119
باتری 60 آمپر پایه بلند تینو آکو باتری (اشجع باتری)

باتری 60 آمپر تینو

باتری ۶۰ آمپر
14 ماه
آکو باتری
قیمت اصلی 2,075,420 تومان بود.قیمت فعلی 2,034,119 تومان است.
ارسال فوری
2052960
باتری 60 آمپر مارک سولیفان آذر باطری

باتری 60 آمپر سولیفان آذر

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
آذر باتری
قیمت اصلی 2,096,640 تومان بود.قیمت فعلی 2,052,960 تومان است.
ارسال فوری
2118480
باتری 60 آمپر اتمی مارک ویگور آذرباطری

باتری 60 آمپر ویگور آذر

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
آذر باتری
قیمت اصلی 2,129,400 تومان بود.قیمت فعلی 2,118,480 تومان است.
ارسال فوری
2207284
باتری 60 آمپر اتمی پایه کوتاه سیلور نیروگستران خراسان

باتری 60 آمپر سیلور

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
نیرو گستران خراسان
قیمت اصلی 2,251,993 تومان بود.قیمت فعلی 2,207,284 تومان است.
ارسال فوری
2213140
باتری 60 آمپر اتمی پایه کوتاه توربو نیروگستران خراسان

باتری 60 آمپر توربو

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
نیرو گستران خراسان
قیمت اصلی 2,257,965 تومان بود.قیمت فعلی 2,213,140 تومان است.
ارسال فوری
2224608
باتری 60 آمپر اتمی نوبل دورنا باطری

باتری 60 آمپر نوبل

باتری ۶۰ آمپر
15 ماه
دورنا باتری ارس
قیمت اصلی 2,258,486 تومان بود.قیمت فعلی 2,224,608 تومان است.
ارسال فوری
2246198
باتری 60 آمپر لیدر پاسارگاد صنعت باطری

باتری 60 آمپر لیدر

باتری ۶۰ آمپر
14 ماه
پاسارگاد صنعت باتری
قیمت اصلی 2,296,113 تومان بود.قیمت فعلی 2,246,198 تومان است.
09362558331
2246198
باتری 60 آمپر پروتون پاسارگاد صنعت باطری

باتری 60 آمپر پروتون

باتری ۶۰ آمپر
14 ماه
پاسارگاد صنعت باتری
قیمت اصلی 2,276,146 تومان بود.قیمت فعلی 2,246,198 تومان است.
09362558331
2248269
باتری 60 آمپر اتمی پایه کوتاه شارک نیروگستران خراسان

باتری 60 آمپر شارک

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
نیرو گستران خراسان
قیمت اصلی 2,293,807 تومان بود.قیمت فعلی 2,248,269 تومان است.
ارسال فوری
2259978
باتری 60 آمپر اتمی پایه کوتاه ولتا نیروگستران خراسان

باتری 60 آمپر ولتا

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
نیرو گستران خراسان
قیمت اصلی 2,305,753 تومان بود.قیمت فعلی 2,259,978 تومان است.
ارسال فوری
2259978
باتری 60 آمپر اتمی پایه کوتاه ولگا نیروگستران خراسان

باتری 60 آمپر ولگا

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
نیرو گستران خراسان
قیمت اصلی 2,305,753 تومان بود.قیمت فعلی 2,259,978 تومان است.
ارسال فوری
2263416
باتری 60 آمپر دوون وایا باتری

باتری 60 آمپر دوون وایا باطری

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
وایا باتری
قیمت اصلی 2,286,278 تومان بود.قیمت فعلی 2,263,416 تومان است.
09362558331
2263416
باتری 60 آمپر اتمی دوپکس وایا باتری صدرا

باتری 60 آمپر دوپکس وایا

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
وایا باتری
قیمت اصلی 2,286,278 تومان بود.قیمت فعلی 2,263,416 تومان است.
ارسال فوری
2263416
باتری 60 آمپر اتمی شادن وایا باتری صدرا

باتری 60 آمپر شادن وایا

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
وایا باتری
قیمت اصلی 2,286,278 تومان بود.قیمت فعلی 2,263,416 تومان است.
ارسال فوری
2263416
باتری 60 آمپر اتمی کومهو وایا باتری صدرا

باتری 60 آمپر کومهو وایا

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
وایا باتری
قیمت اصلی 2,286,278 تومان بود.قیمت فعلی 2,263,416 تومان است.
ارسال فوری
2263416
باتری 60 آمپر اتمی ریبال وایا باتری صدرا

باتری 60 آمپر ریبال وایا

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
وایا باتری
قیمت اصلی 2,286,278 تومان بود.قیمت فعلی 2,263,416 تومان است.
ارسال فوری
2263416
باتری 60 آمپر اتمی وایا باتری

باتری 60 آمپر وایا

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
وایا باتری
قیمت اصلی 2,286,278 تومان بود.قیمت فعلی 2,263,416 تومان است.
ارسال فوری
2280223
باتری 60 آمپر اتمی پوشیتا دورنا باطری

باتری 60 آمپر پوشیتا

باتری ۶۰ آمپر
15 ماه
دورنا باتری ارس
قیمت اصلی 2,314,948 تومان بود.قیمت فعلی 2,280,223 تومان است.
ارسال فوری
2316016
باتری 60 آمپر پرستیژ پاور برنا

باتری 60 آمپر پرستیژ پاور برنا

باتری ۶۰ آمپر
14 ماه
برنا باتری
قیمت اصلی 2,532,976 تومان بود.قیمت فعلی 2,316,016 تومان است.
ارسال فوری
2316016
باتری 60 آمپر اتمی جنرال برنا باتری

باتری 60 آمپر جنرال برنا

باتری ۶۰ آمپر
14 ماه
برنا باتری
قیمت اصلی 2,565,730 تومان بود.قیمت فعلی 2,316,016 تومان است.
ارسال فوری
2316016
باتری 60 آمپر زیتکس برنا باطری

باتری 60 آمپر زیتکس برنا باتری

باتری ۶۰ آمپر
14 ماه
برنا باتری
قیمت اصلی 2,565,730 تومان بود.قیمت فعلی 2,316,016 تومان است.
ارسال فوری
2442921
باتری 60 آمپر اتمی پایه کوتاه اتمیک سپاهان باطری

باتری 60 آمپر اتمیک

باتری ۶۰ آمپر
15 ماه
سپاهان باتری
قیمت اصلی 2,492,777 تومان بود.قیمت فعلی 2,442,921 تومان است.
ارسال فوری
2464636
باتری 60 آمپر اوربیتال وان سیلور پلاس سپاهان

باتری 60 آمپر اوربیتال وان سیلور

باتری ۶۰ آمپر
15 ماه
سپاهان باتری
قیمت اصلی 2,514,934 تومان بود.قیمت فعلی 2,464,636 تومان است.
09362558331
2478192
باتری 60 آمپر گلوبال برنا باطری

باتری 60 آمپر گلوبال برنا باتری

باتری ۶۰ آمپر
14 ماه
برنا باتری
قیمت اصلی 2,733,308 تومان بود.قیمت فعلی 2,478,192 تومان است.
ارسال فوری
2594925
باتری اوربیتال وان 60 آمپر سپاهان

باتری 60 آمپر اوربیتال وان قرمز

باتری ۶۰ آمپر
20 ماه
سپاهان باتری
قیمت اصلی 2,647,883 تومان بود.قیمت فعلی 2,594,925 تومان است.
ارسال فوری
2615282
باتری 60 آمپر اوربیتال پریمیوم سپاهان باطری

باتری اوربیتال پریمیوم 60 آمپر

باتری ۶۰ آمپر
22 ماه
سپاهان باتری
قیمت اصلی 2,668,656 تومان بود.قیمت فعلی 2,615,282 تومان است.
09362558331
2844977
باتری 60 آمپر سوزوکی سپاهان باطری

باتری سوزوکی 60 آمپر

باتری ۶۰ آمپر
24 ماه
سپاهان باتری
قیمت اصلی 2,903,038 تومان بود.قیمت فعلی 2,844,977 تومان است.
ارسال فوری
3040079
باتری 60 آمپر اوربیتال ای اف بی سپاهان باطری

باتری 60 آمپر اوربیتال ای اف بی EFB

باتری ۶۰ آمپر
24 ماه
سپاهان باتری
قیمت اصلی 3,102,122 تومان بود.قیمت فعلی 3,040,079 تومان است.
09362558331
4151054
باتری 60 آمپر اتمی پایه کوتاه سولایت هیوندای

باتری 60 آمپر سولایت

باتری ۶۰ آمپر
6 ماه
باتری کره ای
قیمت اصلی 4,235,762 تومان بود.قیمت فعلی 4,151,054 تومان است.
ارسال فوری
4209795
باتری 60 آمپر اتمی پایه کوتاه ایندیگو هیوندای

باتری 60 آمپر ایندیگو

باتری ۶۰ آمپر
6 ماه
باتری کره ای
قیمت اصلی 4,295,700 تومان بود.قیمت فعلی 4,209,795 تومان است.
ارسال فوری
4209795
باتری 60 آمپر اتمی پایه کوتاه پوما شرکت دلکور

باتری 60 آمپر پوما

باتری ۶۰ آمپر
__
باتری کره ای
قیمت اصلی 4,295,700 تومان بود.قیمت فعلی 4,209,795 تومان است.
ارسال فوری
4301764
باتری 60 آمپر دلکور

باتری 60 آمپر دلکور

باتری ۶۰ آمپر
6 ماه
باتری کره ای
قیمت اصلی 4,345,651 تومان بود.قیمت فعلی 4,301,764 تومان است.
ارسال فوری
4301764
باتری 60 آمپر اتمی پایه کوتاه هیوندای

باتری 60 آمپر هیوندای

باتری ۶۰ آمپر
6 ماه
باتری کره ای
قیمت اصلی 4,345,651 تومان بود.قیمت فعلی 4,301,764 تومان است.
ارسال فوری

خودروهای مرتبط

باتری مناسب جیلی gc6

باتری جیلی gc6

 • ولتاژ 12
 • آمپر استاندارد 60
 • حداکثر آمپر 60
مشاهده بیشتر
باتری مناسب جیلی امگراند ایکس 7

باتری جیلی ام گراند ایکس 7

 • ولتاژ 12
 • آمپر استاندارد 60
 • حداکثر آمپر 60
مشاهده بیشتر
باتری جیلی

چرا باتری آنتایم؟

نصب و تعویض رایگان در سریع ترین زمان
امداد شبانه روزی باتری حتی در ایام تعطیل
ارسال رایگان به همه مناطق تهران
ضمانت اصالت و تاریخ تولید با قابلیت استعلام آنلاین

بررسی مشخصات فنی باتری جیلی امگرند

باتری جیلی امگرند، باتوجه‌به نیاز‌های استاندار خودرو یک باتری ماشین 60 آمپر است. سایر مشخصات باتری مناسب جیلی امگرند به شرح زیر است:

 • ظرفیت باتری: 60 AH 
 • آرایش قطب‌ها: موافق یا چپ
 • ولتاژ باتری: 12
 • قالب: L2
 • نوع باتری: اتمی یا اسیدی

شرکت‌های سازنده، باتوجه‌به نیاز خودرو، ظرفیت مناسب باتری را در نظر می‌گیرند. از همین رو باتری چری آریزو 5 یا خودرو جیلی امگرند، با ظرفیت 60 آمپر را در نظر گرفته شده است.

معرفی بهترین برندهای باتری خودرو جیلی امگرند

در بازار ایران، باتری‌های ایرانی و کره‌ای، بیشترین سهم از بازار باتری خودرو را در دست دارند. باتری‌های کره‌ای، بین انواع برند باتری خودرو، به‌خاطر قدرت و طول عمر بیشتر نسبت به نمونه‌های داخلی و قیمت مناسب‌تر نسبت به نمونه‌های محدود اروپایی، محبوب شده‌اند. برندهایی مانند هیوندای یا دلکور بهترین برند‌های باتری کره‌ای است. در برند‌های ایرانی نیز برند سپاهان باتری و برنا باتری، بهترین گزینه محسوب می‌شود.

معرفی عوامل تاثیرگذار بر قیمت باتری جیلی امگرند

عوامل تاثیرگذار بر قیمت باتری جیلی امگرند شامل کشور سازنده، برند، نوع باتری، مدت گارانتی و کیفیت ساخت، می‌شود. به‌طورکلی نیز قیمت باتری‌های خارجی به‌دلیل نوسانات ارز، گران‌تر از باتری‌های داخلی است. همچنین بین باتری‌های ایرانی، قیمت باتری صبا در مقایسه با سایر برندها، کمتر بوده و گزینه‌ای اقتصادی محسوب می‌‎شود.

زمان تعویض باتری ماشین جیلی Emgrand 

اگر خودرو سخت روشن می‌شود یا نور چراغ‌هایتان موقع خاموش بودن ماشین کم شده، از نشانه‌های پایان عمر باتری، محسوب می‌شود. البته نشانه‌های دیگری نیز مانند عمل نکردن ریموت ماشین نیز وجود دارد که این نشانه‌ها برای همه خودرو‌ها صدق می‌کند. برای تعویض باتری نیز می‌توانید از خدمات تعویض باتری در محل استفاده کنید.

بررسی طول عمر باتری جیلی امگرند

طول عمر باتری جیلی امگرند علاوه‌بر برند و کشور سازنده، به نحوه رانندگی، مراقبت از باتری، دمای محل زندگی و تناسب باتری با نیاز خودرو و دینام خودرو ارتباط مستقیم دارد. به‌طور‌کلی طول عمر باتری‌های ایرانی، بین 2 تا 3 سال و باتری‌های کره‌ای بین 4 تا 5 سال است. البته برندهای باتری اروپایی مانند باتری وارتا نیز بین 7 تا 8 سال عمر مفید دارند. 

در نظر داشته باشید برای باتری‌های اسیدی، باید به‌طور‌منظم، باتری‌هارا بررسی کرد و سطح اسید باتری بررسی شود تا در صورت هرگونه خرابی، سریع تشخیص داده شود. این بررسی باتری‌های اسیدی، برای باتری همه خودروها مانند باتری برلیانس و جیلی Emgrand صدق می‌کند. 

آشنایی با مهم‌ترین نکات در خرید باتری Geely Emgrand

برای خرید باتری جیلی ام‌گراند، حتما توصیه می‌کنیم به ظرفیت باتری توجه داشته باشید. محل نصب باتری Geely Emgrand ابعاد مشخصی دارد و باتری 60 آمپر خارجی یا داخلی روی این خودرو قابل جایگزینی یا نصب است. 

برای خرید باتری 60 آمپر، شما می‌توانید نگاهی به لیست قیمت برندهای باتری ایرانی و کره‌ای داشته باشید و سپس باتوجه‌به بودجه خود، نسبت به ثبت سفارش در همین صفحه اقدام کنید. فروشگاه باتری آنتایم برای راحتی کاربران عزیز، خدمات نصب باتری در محل نیز در نظر گرفته است. نصب باتری جیلی امگرند باید حتما توسط افراد متخصص انجام شود؛ زیرا نباید به فلاپ‌های باتری آسیبی برسد. 

پرسش های متداول

سوالات متداول در خصوص باطری ماشین

1

باتری مناسب خودرو جیلی امگرند چند آمپر است؟

ظرفیت باتری خودرو جیلی امگرند باتوجه‌به استاندارد اعلام شده توسط کارخانه، 60 آمپر است.

2

طول عمر باتری جیلی امگرند، چقدر است؟

طول عمر باتری جیلی امگرند به‌طور‌کلی با نحوه رانندگی، سلامت سیستم‌های برقی خودرو و تناسب باتری با نیاز خودرو و دینام ارتباط مستقیم دارد. اما طول عمر مفید باتری‌های ایرانی 2 تا 3 سال و باتری‌های کره‌ای، 4 تا 5 سال است.

3

بهترین برند باتری برای جیلی امگرند چه باتری است؟

باتری مناسب جیلی امگرند، باید باتری باکیفیت باشد تا بتواند نیازهای خودرو را تامین کند و سیستم‌های برقی آسیب نزند. بین برند‌های ایرانی و کره‌ای، باتری‌های هیوندای، دلکور، سپاهان باتری و برنا باتری، بهترین گزینه‌ها هستند.