باتری سانگ یانگ تیوولی

سانگ یانگ تیوولی در سال ۹۴ توسط رامک خودرو به بازار ایران عرضه شد. این خودرو در دو نوع ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ در بازار ایران موجود است. باتری مناسب سانگ یانگ تیوولی باتری فابریک باتری 12 ولت و 50 آمپر یا 60 آمپر با قطب L است. توصیه‌ می‌شود به‌دلیل کیفیت بهتر و طول عمر بیشتر، برای ماشین تیوولی حتما از باتری های ساخت کره استفاده کنید.

برند - سری‌محصول آمپر گارانتی برند قیمت خرید
1535321
باتری 50 آمپر واریان صبا باطری

باتری 50 آمپر واریان صبا باتری

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
صبا باتری
ارزان‌ترین قیمت اصلی 1,567,308 تومان بود.قیمت فعلی 1,535,321 تومان است.
ارسال فوری
1535321
باتری 50 آمپر اسپیدر صبا باتری

باتری 50 آمپر اسپیدر صبا باتری

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
صبا باتری
قیمت اصلی 1,567,308 تومان بود.قیمت فعلی 1,535,321 تومان است.
ارسال فوری
1535321
باتری 50 آمپر پردیس صبا باتری

باتری 50 آمپر پردیس صبا باتری

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
صبا باتری
قیمت اصلی 1,567,308 تومان بود.قیمت فعلی 1,535,321 تومان است.
ارسال فوری
1535321
باتری 50 آمپر هایتک صبا باتری

باتری 50 آمپر هایتک صبا باتری

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
صبا باتری
قیمت اصلی 1,567,308 تومان بود.قیمت فعلی 1,535,321 تومان است.
ارسال فوری
1535321
باتری 50 آمپر سهند صبا باتری

باتری 50 آمپر سهند صبا باتری

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
صبا باتری
قیمت اصلی 1,567,308 تومان بود.قیمت فعلی 1,535,321 تومان است.
ارسال فوری
1692600
باتری 50 آمپر اتمی مارک ویگور آذر باطری

باتری 50 آمپر ویگور آذر

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
آذر باتری
قیمت اصلی 1,725,360 تومان بود.قیمت فعلی 1,692,600 تومان است.
ارسال فوری
1692600
باتری 50 آمپر مارک سولیفان آذر باطری

باتری 50 آمپر سولیفان آذر

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
آذر باتری
قیمت اصلی 1,725,360 تومان بود.قیمت فعلی 1,692,600 تومان است.
ارسال فوری
1759223
باتری 60 آمپر واریان صبا باطری

باتری 60 آمپر واریان صبا باتری

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
صبا باتری
قیمت اصلی 1,833,857 تومان بود.قیمت فعلی 1,759,223 تومان است.
ارسال فوری
1759223
باتری 60 آمپر پردیس صبا باتری

باتری 60 آمپر پردیس صبا باتری

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
صبا باتری
قیمت اصلی 1,812,533 تومان بود.قیمت فعلی 1,759,223 تومان است.
ارسال فوری
1759223
باتری 60 آمپر هایتک صبا باتری

باتری 60 آمپر هایتک صبا باتری

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
صبا باتری
قیمت اصلی 1,812,533 تومان بود.قیمت فعلی 1,759,223 تومان است.
ارسال فوری
1759223
باتری 60 آمپر سهند صبا باتری

باتری 60 آمپر سهند صبا باتری

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
صبا باتری
قیمت اصلی 1,833,857 تومان بود.قیمت فعلی 1,759,223 تومان است.
ارسال فوری
1759223
باتری 60 آمپر اسپیدر صبا باتری

باتری 60 آمپر اسپیدر صبا باتری

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
صبا باتری
قیمت اصلی 1,812,533 تومان بود.قیمت فعلی 1,759,223 تومان است.
ارسال فوری
1823329
باتری 50 آمپر تینو آکو باتری (اشجع باتری)

باتری 50 آمپر تینو

باتری ۵۰ آمپر
14 ماه
آکو باتری
قیمت اصلی 1,860,350 تومان بود.قیمت فعلی 1,823,329 تومان است.
ارسال فوری
1823329
باتری 50 آمپر کارپیل آکو باتری (اشجع باتری)

باتری 50 آمپر کارپیل

باتری ۵۰ آمپر
14 ماه
آکو باتری
قیمت اصلی 1,860,350 تومان بود.قیمت فعلی 1,823,329 تومان است.
ارسال فوری
1878538
باتری 50 آمپر اتمی شارک نیروگستران خراسان

باتری 50 آمپر شارک

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
نیرو گستران خراسان
قیمت اصلی 1,926,366 تومان بود.قیمت فعلی 1,878,538 تومان است.
ارسال فوری
1878538
باتری 50 آمپر اتمی پایه کوتاه ولگا نیروگستران خراسان

باتری 50 آمپر ولگا

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
نیرو گستران خراسان
قیمت اصلی 1,926,366 تومان بود.قیمت فعلی 1,878,538 تومان است.
ارسال فوری
1907438
باتری 50 آمپر اتمی توربو نیروگستران خراسان

باتری 50 آمپر توربو

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
نیرو گستران خراسان
قیمت اصلی 1,956,001 تومان بود.قیمت فعلی 1,907,438 تومان است.
ارسال فوری
1907438
باتری 50 آمپر اتمی پایه کوتاه سیلور نیروگستران خراسان

باتری 50 آمپر سیلور

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
نیرو گستران خراسان
قیمت اصلی 1,956,001 تومان بود.قیمت فعلی 1,907,438 تومان است.
ارسال فوری
1907438
باتری 50 آمپر اتمی پایه کوتاه ولتا نیروگستران خراسان

باتری 50 آمپر ولتا

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
نیرو گستران خراسان
قیمت اصلی 1,956,001 تومان بود.قیمت فعلی 1,907,438 تومان است.
ارسال فوری
1976653
باتری 50 آمپر پروتون پاسارگاد صنعت باطری

باتری 50 آمپر پروتون

باتری ۵۰ آمپر
14 ماه
پاسارگاد صنعت باتری
قیمت اصلی 2,046,536 تومان بود.قیمت فعلی 1,976,653 تومان است.
09362558331
1993787
باتری 50 آمپر پرستیژ پاور برنا اتمی

باتری 50 آمپر پرستیژ پاور برنا

باتری ۵۰ آمپر
14 ماه
برنا باتری
قیمت اصلی 2,183,600 تومان بود.قیمت فعلی 1,993,787 تومان است.
ارسال فوری
1993787
باتری 50 آمپر اتمی جنرال برنا باتری

باتری 50 آمپر جنرال برنا

باتری ۵۰ آمپر
14 ماه
برنا باتری
قیمت اصلی 2,183,600 تومان بود.قیمت فعلی 1,993,787 تومان است.
ارسال فوری
2002148
باتری 50 آمپر اتمی نوبل دورنا باطری

باتری 50 آمپر نوبل

باتری ۵۰ آمپر
15 ماه
دورنا باتری ارس
قیمت اصلی 2,032,638 تومان بود.قیمت فعلی 2,002,148 تومان است.
ارسال فوری
2023579
باتری 60 آمپر کارپیل آکو باتری (اشجع باتری)

باتری 60 آمپر کارپیل

باتری ۶۰ آمپر
14 ماه
آکو باتری
قیمت اصلی 2,064,666 تومان بود.قیمت فعلی 2,023,579 تومان است.
ارسال فوری
2024394
باتری 50 آمپر اتمی پوشیتا دورنا باطری

باتری 50 آمپر پوشیتا

باتری ۵۰ آمپر
15 ماه
دورنا باتری ارس
قیمت اصلی 2,055,222 تومان بود.قیمت فعلی 2,024,394 تومان است.
ارسال فوری
2034119
باتری 60 آمپر پایه بلند تینو آکو باتری (اشجع باتری)

باتری 60 آمپر تینو

باتری ۶۰ آمپر
14 ماه
آکو باتری
قیمت اصلی 2,075,420 تومان بود.قیمت فعلی 2,034,119 تومان است.
ارسال فوری
2035088
باتری 50 آمپر دوون وایا باتری

باتری 50 آمپر دوون وایا باطری

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
وایا باتری
قیمت اصلی 2,055,645 تومان بود.قیمت فعلی 2,035,088 تومان است.
ارسال فوری
2035088
باتری 50 آمپر اتمی دوپکس وایا باتری صدرا

باتری 50 آمپر دوپکس وایا

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
وایا باتری
قیمت اصلی 2,055,645 تومان بود.قیمت فعلی 2,035,088 تومان است.
ارسال فوری
2035088
باتری 50 آمپر اتمی شادن وایا باتری صدرا

باتری 50 آمپر شادن وایا

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
وایا باتری
قیمت اصلی 2,055,645 تومان بود.قیمت فعلی 2,035,088 تومان است.
ارسال فوری
2035088
باتری 50 آمپر اتمی کومهو وایا باتری صدرا

باتری 50 آمپر کومهو وایا

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
وایا باتری
قیمت اصلی 2,055,645 تومان بود.قیمت فعلی 2,035,088 تومان است.
ارسال فوری
2035088
باتری 50 آمپر اتمی ریبال وایا باتری صدرا

باتری 50 آمپر ریبال وایا

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
وایا باتری
قیمت اصلی 2,055,645 تومان بود.قیمت فعلی 2,035,088 تومان است.
ارسال فوری
2035088
باتری 50 آمپر اتمی وایا باتری

باتری 50 آمپر وایا

باتری ۵۰ آمپر
12 ماه
وایا باتری
قیمت اصلی 2,055,645 تومان بود.قیمت فعلی 2,035,088 تومان است.
ارسال فوری
2052960
باتری 60 آمپر مارک سولیفان آذر باطری

باتری 60 آمپر سولیفان آذر

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
آذر باتری
قیمت اصلی 2,096,640 تومان بود.قیمت فعلی 2,052,960 تومان است.
ارسال فوری
2115010
باتری 50 آمپر گلوبال برنا باطری

باتری 50 آمپر گلوبال برنا باتری

باتری ۵۰ آمپر
14 ماه
برنا باتری
قیمت اصلی 2,316,363 تومان بود.قیمت فعلی 2,115,010 تومان است.
ارسال فوری
2118480
باتری 60 آمپر اتمی مارک ویگور آذرباطری

باتری 60 آمپر ویگور آذر

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
آذر باتری
قیمت اصلی 2,129,400 تومان بود.قیمت فعلی 2,118,480 تومان است.
ارسال فوری
2207284
باتری 60 آمپر اتمی پایه کوتاه سیلور نیروگستران خراسان

باتری 60 آمپر سیلور

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
نیرو گستران خراسان
قیمت اصلی 2,251,993 تومان بود.قیمت فعلی 2,207,284 تومان است.
ارسال فوری
2213140
باتری 60 آمپر اتمی پایه کوتاه توربو نیروگستران خراسان

باتری 60 آمپر توربو

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
نیرو گستران خراسان
قیمت اصلی 2,257,965 تومان بود.قیمت فعلی 2,213,140 تومان است.
ارسال فوری
2224608
باتری 60 آمپر اتمی نوبل دورنا باطری

باتری 60 آمپر نوبل

باتری ۶۰ آمپر
15 ماه
دورنا باتری ارس
قیمت اصلی 2,258,486 تومان بود.قیمت فعلی 2,224,608 تومان است.
ارسال فوری
2235985
باتری 50 آمپر اتمی پایه کوتاه اتمیک سپاهان باطری

باتری 50 آمپر اتمیک

باتری ۵۰ آمپر
15 ماه
سپاهان باتری
قیمت اصلی 2,281,618 تومان بود.قیمت فعلی 2,235,985 تومان است.
ارسال فوری
2235985
باتری 50 آمپر اوربیتال وان سیلور پلاس سپاهان

باتری 50 آمپر اوربیتال وان سیلور

باتری ۵۰ آمپر
15 ماه
سپاهان باتری
قیمت اصلی 2,281,618 تومان بود.قیمت فعلی 2,235,985 تومان است.
09362558331
2246198
باتری 60 آمپر لیدر پاسارگاد صنعت باطری

باتری 60 آمپر لیدر

باتری ۶۰ آمپر
14 ماه
پاسارگاد صنعت باتری
قیمت اصلی 2,296,113 تومان بود.قیمت فعلی 2,246,198 تومان است.
09362558331
2246198
باتری 60 آمپر پروتون پاسارگاد صنعت باطری

باتری 60 آمپر پروتون

باتری ۶۰ آمپر
14 ماه
پاسارگاد صنعت باتری
قیمت اصلی 2,276,146 تومان بود.قیمت فعلی 2,246,198 تومان است.
09362558331
2248269
باتری 60 آمپر اتمی پایه کوتاه شارک نیروگستران خراسان

باتری 60 آمپر شارک

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
نیرو گستران خراسان
قیمت اصلی 2,293,807 تومان بود.قیمت فعلی 2,248,269 تومان است.
ارسال فوری
2259978
باتری 60 آمپر اتمی پایه کوتاه ولتا نیروگستران خراسان

باتری 60 آمپر ولتا

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
نیرو گستران خراسان
قیمت اصلی 2,305,753 تومان بود.قیمت فعلی 2,259,978 تومان است.
ارسال فوری
2259978
باتری 60 آمپر اتمی پایه کوتاه ولگا نیروگستران خراسان

باتری 60 آمپر ولگا

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
نیرو گستران خراسان
قیمت اصلی 2,305,753 تومان بود.قیمت فعلی 2,259,978 تومان است.
ارسال فوری
2263416
باتری 60 آمپر دوون وایا باتری

باتری 60 آمپر دوون وایا باطری

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
وایا باتری
قیمت اصلی 2,286,278 تومان بود.قیمت فعلی 2,263,416 تومان است.
09362558331
2263416
باتری 60 آمپر اتمی دوپکس وایا باتری صدرا

باتری 60 آمپر دوپکس وایا

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
وایا باتری
قیمت اصلی 2,286,278 تومان بود.قیمت فعلی 2,263,416 تومان است.
ارسال فوری
2263416
باتری 60 آمپر اتمی شادن وایا باتری صدرا

باتری 60 آمپر شادن وایا

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
وایا باتری
قیمت اصلی 2,286,278 تومان بود.قیمت فعلی 2,263,416 تومان است.
ارسال فوری
2263416
باتری 60 آمپر اتمی کومهو وایا باتری صدرا

باتری 60 آمپر کومهو وایا

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
وایا باتری
قیمت اصلی 2,286,278 تومان بود.قیمت فعلی 2,263,416 تومان است.
ارسال فوری
2263416
باتری 60 آمپر اتمی ریبال وایا باتری صدرا

باتری 60 آمپر ریبال وایا

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
وایا باتری
قیمت اصلی 2,286,278 تومان بود.قیمت فعلی 2,263,416 تومان است.
ارسال فوری
2263416
باتری 60 آمپر اتمی وایا باتری

باتری 60 آمپر وایا

باتری ۶۰ آمپر
12 ماه
وایا باتری
قیمت اصلی 2,286,278 تومان بود.قیمت فعلی 2,263,416 تومان است.
ارسال فوری
2278985
باتری اوربیتال وان 50 آمپر سپاهان

باتری 50 آمپر اوربیتال وان قرمز

باتری ۵۰ آمپر
20 ماه
سپاهان باتری
قیمت اصلی 2,325,495 تومان بود.قیمت فعلی 2,278,985 تومان است.
ارسال فوری
2280223
باتری 60 آمپر اتمی پوشیتا دورنا باطری

باتری 60 آمپر پوشیتا

باتری ۶۰ آمپر
15 ماه
دورنا باتری ارس
قیمت اصلی 2,314,948 تومان بود.قیمت فعلی 2,280,223 تومان است.
ارسال فوری
2316016
باتری 60 آمپر پرستیژ پاور برنا

باتری 60 آمپر پرستیژ پاور برنا

باتری ۶۰ آمپر
14 ماه
برنا باتری
قیمت اصلی 2,532,976 تومان بود.قیمت فعلی 2,316,016 تومان است.
ارسال فوری
2316016
باتری 60 آمپر اتمی جنرال برنا باتری

باتری 60 آمپر جنرال برنا

باتری ۶۰ آمپر
14 ماه
برنا باتری
قیمت اصلی 2,565,730 تومان بود.قیمت فعلی 2,316,016 تومان است.
ارسال فوری
2316016
باتری 60 آمپر زیتکس برنا باطری

باتری 60 آمپر زیتکس برنا باتری

باتری ۶۰ آمپر
14 ماه
برنا باتری
قیمت اصلی 2,565,730 تومان بود.قیمت فعلی 2,316,016 تومان است.
ارسال فوری
2418734
باتری 60 آمپر اتمی پایه کوتاه اتمیک سپاهان باطری

باتری 60 آمپر اتمیک

باتری ۶۰ آمپر
15 ماه
سپاهان باتری
قیمت اصلی 2,468,096 تومان بود.قیمت فعلی 2,418,734 تومان است.
ارسال فوری
2440234
باتری 60 آمپر اوربیتال وان سیلور پلاس سپاهان

باتری 60 آمپر اوربیتال وان سیلور

باتری ۶۰ آمپر
15 ماه
سپاهان باتری
قیمت اصلی 2,490,034 تومان بود.قیمت فعلی 2,440,234 تومان است.
09362558331
2478192
باتری 60 آمپر گلوبال برنا باطری

باتری 60 آمپر گلوبال برنا باتری

باتری ۶۰ آمپر
14 ماه
برنا باتری
قیمت اصلی 2,733,308 تومان بود.قیمت فعلی 2,478,192 تومان است.
ارسال فوری
2515319
باتری 50 آمپر سوزوکی سپاهان باطری

باتری سوزوکی 50 آمپر

باتری ۵۰ آمپر
24 ماه
سپاهان باتری
قیمت اصلی 2,566,653 تومان بود.قیمت فعلی 2,515,319 تومان است.
ارسال فوری
2569233
باتری اوربیتال وان 60 آمپر سپاهان

باتری 60 آمپر اوربیتال وان قرمز

باتری ۶۰ آمپر
20 ماه
سپاهان باتری
قیمت اصلی 2,621,666 تومان بود.قیمت فعلی 2,569,233 تومان است.
ارسال فوری
2589388
باتری 60 آمپر اوربیتال پریمیوم سپاهان باطری

باتری اوربیتال پریمیوم 60 آمپر

باتری ۶۰ آمپر
22 ماه
سپاهان باتری
قیمت اصلی 2,642,234 تومان بود.قیمت فعلی 2,589,388 تومان است.
09362558331
2622983
باتری 50 آمپر اوربیتال ای اف بی سپاهان باطری

باتری 50 آمپر اوربیتال ای اف بی EFB

باتری ۵۰ آمپر
24 ماه
سپاهان باتری
قیمت اصلی 2,676,513 تومان بود.قیمت فعلی 2,622,983 تومان است.
09362558331
2816809
باتری 60 آمپر سوزوکی سپاهان باطری

باتری سوزوکی 60 آمپر

باتری ۶۰ آمپر
24 ماه
سپاهان باتری
قیمت اصلی 2,874,295 تومان بود.قیمت فعلی 2,816,809 تومان است.
ارسال فوری
3009979
باتری 60 آمپر اوربیتال ای اف بی سپاهان باطری

باتری 60 آمپر اوربیتال ای اف بی EFB

باتری ۶۰ آمپر
24 ماه
سپاهان باتری
قیمت اصلی 3,071,408 تومان بود.قیمت فعلی 3,009,979 تومان است.
09362558331
4151054
باتری 60 آمپر اتمی پایه کوتاه سولایت هیوندای

باتری 60 آمپر سولایت

باتری ۶۰ آمپر
6 ماه
باتری کره ای
قیمت اصلی 4,235,762 تومان بود.قیمت فعلی 4,151,054 تومان است.
ارسال فوری
4209795
باتری 60 آمپر اتمی پایه کوتاه ایندیگو هیوندای

باتری 60 آمپر ایندیگو

باتری ۶۰ آمپر
6 ماه
باتری کره ای
قیمت اصلی 4,295,700 تومان بود.قیمت فعلی 4,209,795 تومان است.
ارسال فوری
4209795
باتری 60 آمپر اتمی پایه کوتاه پوما شرکت دلکور

باتری 60 آمپر پوما

باتری ۶۰ آمپر
__
باتری کره ای
قیمت اصلی 4,295,700 تومان بود.قیمت فعلی 4,209,795 تومان است.
ارسال فوری
4301764
باتری 60 آمپر دلکور

باتری 60 آمپر دلکور

باتری ۶۰ آمپر
6 ماه
باتری کره ای
قیمت اصلی 4,345,651 تومان بود.قیمت فعلی 4,301,764 تومان است.
ارسال فوری
4301764
باتری 60 آمپر اتمی پایه کوتاه هیوندای

باتری 60 آمپر هیوندای

باتری ۶۰ آمپر
6 ماه
باتری کره ای
قیمت اصلی 4,345,651 تومان بود.قیمت فعلی 4,301,764 تومان است.
ارسال فوری

خودروهای مرتبط

باتری مناسب سانگ یانگ اکتیون

باتری سانگ یانگ اکتیون

 • ولتاژ 12
 • آمپر استاندارد 90
 • حداکثر آمپر 90
مشاهده بیشتر
باتری مناسب سانگ یانگ رودیوس

باتری سانگ یانگ رودیوس

 • ولتاژ 12
 • آمپر استاندارد 90
 • حداکثر آمپر 90
مشاهده بیشتر
باتری مناسب سانگ یانگ کوراندو

باتری سانگ یانگ کوراندو

 • ولتاژ 12
 • آمپر استاندارد 90
 • حداکثر آمپر 90
مشاهده بیشتر
باتری منسب سانگ یانگ چیرمن

باتری سانگ یانگ چیرمن

 • ولتاژ 12
 • آمپر استاندارد 100
 • حداکثر آمپر 100
مشاهده بیشتر
باتری مناسب سانگ یانگ کایرون

باتری سانگ یانگ کایرون

 • ولتاژ 12
 • آمپر استاندارد 90
 • حداکثر آمپر 90
مشاهده بیشتر
باتری مناسب سانگ یانگ رکستون

باتری سانگ یانگ رکستون

 • ولتاژ 12
 • آمپر استاندارد 90
 • حداکثر آمپر 90
مشاهده بیشتر
باتری مناسب سانگ یانگ موسو

باتری سانگ یانگ موسو

 • ولتاژ 12
 • آمپر استاندارد 90
 • حداکثر آمپر 90
مشاهده بیشتر
باتری سانگ یانگ

چرا باتری آنتایم؟

نصب و تعویض رایگان در سریع ترین زمان
امداد شبانه روزی باتری حتی در ایام تعطیل
ارسال رایگان به همه مناطق تهران
ضمانت اصالت و تاریخ تولید با قابلیت استعلام آنلاین

بررسی مشخصات فنی باتری سانگ یانگ تیوولی

باتری مناسب ماشین سانگ یانگ تیوولی ۲۰۱۶ از نوع باتری ۵۰ آمپر با قالب کوچک است. سایز این باطری استاندارد بوده و باتری‌های آمپر بالاتر مانند 55 و 60 آمپر سایز بزرگتری دارند و برای این خودرو غیر استاندارد خواهد بود. مشخصات باتری اتومبیل تیوولی مدل ۲۰۱۶ به‌شرح زیر است:

 • نوع باتری : اتمی – پایه کوتاه یا همسطح
 • چیدمان قطب: قطب موافق یا چپ
 • قالب : ال 1 (L1)
 • آمپر باتری :  50AH آمپر
 • ولتاژ : 12 ولت

تعویض و نصب باتری 50 آمپر سوزوکی سپاهان برای تیوولی 2016 توسط باتری آنتایم

باتری سانگ یانگ تیوولی 2016

همچنین، مشخصات باتری سانگ یانگ تیوولی مدل ۲۰۱۷ در ادامه ذکر شده است:

 • نوع باتری : اتمی – پایه کوتاه
 • چیدمان قطب: قطب موافق یا چپ
 • قالب : ال 2 (L2)
 • آمپر باتری :  60AH آمپر
 • ولتاژ : 12 ولت
باتری سانگ یانگ تیوولی 2017
باتری سانگ یانگ تیوولی 2017

همانطور که اشاره شد، استفاده از باتری‌های با آمپر و سایز ناسازگار روی خودرو سانگ یانگ تیوولی نادرست بوده و باعث ایجاد مشکل برای سیستم برقی خودرو می‌شود.

نحوه تشخیص خرابی باتری سانگ یانگ تیوولی

یکی از نشانه‌های خرابی باتری سانگ یانگ تیوولی، استارت نخوردن درست خودرو است که نشانه‌ای از اتمام عمر مفید باتری باشد. اگر با مشکلاتی در زمان روشن کردن خودرو روبه‌رو شدید، احتمالا باتری خودرو شما نیاز به سرویس یا تعویض دارد. باتری سالم باید توانایی روشن کردن همه تجهیزات برقی همچون سیستم صوتی و چراغ‌ها را در زمانی که دینام غیرفعال است، داشته باشد. پیش از تعویض باتری، ابتدا باتری را تست کنید تا مطمئن شوید مشکل از باتری است.

سولفاته شدن باتری از سایر عوامل خرابی باتری سانگ یانگ تیوولی است. زمانی که باتری تیوولی برای مدت زمان طولانی در انبار نگهداری شود یا عمر مفید آن به پایان برسد، سولفاته می‌شود. این رخداد باعث می‌شود که توانایی شارژ شدن باتری کاهش یابد و در نتیجه باتری قادر به تامین برق لازم برای روشن نگه داشتن لوازم برقی خودرو نباشد. برای جلوگیری از خرابی زودهنگام باتری تیوولی، به‌طورمنظم سرباتری‌ها را تمیز کرده و سولفاته‌ها را پاک کنید. همچنین، استفاده از کاور مخصوص باتری برای محافظت در برابر گرما در دمای بالا مفید و موثر است.

معرفی بهترین برندهای باتری خودرو سانگ یانگ تیوولی

باتری‌های ایرانی وایا باتری، آکو باتری، پاسارگاد صنعت باتری، برنا، سپاهان باتری و نیروگستران خراسان از مهم‌ترین برندهای داخلی باتری خودرو سانگ یانگ تیوولی و باتری‌های دلکور، پوما و هیوندای از معتبرترین باتری‌های کره‌ای موجود در بازار ایران برای این خودرو محسوب می‌شوند. اگر به‌دنبال خرید باتری با قیمت مناسب هستید، پیشنهاد می‌کنیم قیمت باطری صبا را نیز از سایت ما چک کرده و درصورت نیاز آن را خریداری کنید تا از ارسال و نصب رایگان بهره‌مند شوید.

سیلد اسیدی؛ باتری مناسب خودرو سانگ یانگ تیوولی

بهتر است برای خودرو سانگ یانگ تیوولی باتری سیلد اسیدی خریداری کنید. باتری مناسب برای هر خودرو با‌توجه‌به نیازهای برقی آن باید خریداری شود. هنگام خرید باتری خودرو بهتر است از باتری‌ استفاده کنید که قادر به تامین برق موردنیاز ماشین شما باشد و به درستی در محل خود نصب شود؛ زیرا اگر باتری به درستی در محل خود قرار نگیرد، روی عملکرد خودرو تاثیر منفی دارد و مشکلاتی را برای ماشین ایجاد کرده و خرابی آن را تسریع می‌کند.

معرفی عوامل تاثیرگذار بر قیمت باتری سانگ یانگ تیوولی

قیمت باتری تیوولی به عوامل مختلفی وابسته است که در این بخش به بررسی آن‌ها پرداخته‌ایم. عوامل موثر بر قیمت باتری تیوولی شامل موارد زیر می‌شود:

 1. گارانتی باتری: یکی از عوامل مهم در تعیین قیمت باتری، مدت گارانتی آن است. باتری‌هایی که گارانتی داشته باشند معمولاً کیفیت بهتر و قیمت بالاتری دارند. این گارانتی همچنین به عنوان ضامن کیفیت و اصالت باتری نیز عمل می‌کند. به‌عنوان مثال، قیمت باطری تیبا با گارانتی و بدون آن باهم متفاوت بوده و یکی از دلایل ارزان بودن باتری در برخی از فروشگاه‌ها، فروش باتری خودرو بدون گارانتی است.
 2. تاریخ تولید: باتری‌هایی که زمان طولانی‌تری از تاریخ تولید آن‌ها گذشته باشد، کیفیت و عملکرد لازم را نخواهند داشت. به همین دلیل نیز باتری‌های قدیمی‌تر با قیمت مناسب‌تری عرضه می‌شوند. لذا در انتخاب باتری جدید، به تاریخ تولید آن توجه ویژه‌ای داشته باشید.
 3. کیفیت مواد ساخت: مواد استفاده شده در تولید باتری نیز تاثیر قابل توجهی روی کیفیت نهایی آن دارد. باتری‌های با مواد اولیه با کیفیت بالا معمولاً قیمت بیشتر و عملکرد بهتری دارند.
 4. ظرفیت باتری: باتری‌های با ظرفیت بالاتر معمولاً قیمت بیشتری دارند. انتخاب ظرفیت مناسب برای باتری براساس نیازهای خودرو به شما توصیه می‌شود تا از بروز مشکل برای باتری و ماشین پیشگیری شود.

این نکته را نیز به یاد داشته باشید که قیمت باتری تیوولی را فقط براساس عدد آن نسنجید، بلکه عوامل دیگر مانند کیفیت و مدت زمان گارانتی نیز را در نظر بگیرید.

آشنایی با مهم‌ترین نکات در خرید باتری سانگ یانگ تیوولی

برای تهیه باتری سانگ یانگ تیوولی باید نکاتی را در نظر داشته باشید تا بتوانید باتری با کیفیتی را خریداری کنید که بهترین عملکرد را روی خودرو داشته باشد. برای خرید باتری سانگ یانگ تیوولی ابتدا باید تاریخ تولید آن را بررسی کنید تا از سلامت و تازگی باتری اطمینان حاصل شود، زیرا اگر زمان طولانی از تولید باتری گذشته باشد، باعث کاهش عمر مفید باتری خواهد شد. همچنین بهتر است باتری را از برندی معتبر با گارانتی طولانی مدت تهیه کنید تا اطمینان بیشتری از خرید خود داشته باشید. نوع باتری و مدل خودرو در قیمت آن تاثیر مستقیمی دارد. برای مثال، قیمت باطری ۲۰۷  صبا باتری مناسب به نظر می‌رسد، اما نصب آن روی ماشین تیوولی توصیه نمی‌شود.

باتری مسئولیت فراهم کردن برق لازم برای استارت زدن خودرو را بر عهده دارد، بنابراین اگر باتری کیفیت پایینی داشته باشد، قادر به تامین برق موردنیاز خودرو نخواهد بود و شما با مشکلاتی هنگام استارت زدن خودرو مواجه خواهید شد. اگر خرید باتری تیوولی را از سایت باتری آنتایم انجام دهید، از خدمات ارسال و نصب رایگان ما نیز بهره‌مند خواهید شد. این خدمات در سطح شهر تهران به‌صورت رایگان و با سریع‌ترین شکل ممکن انجام می‌شود. هزینه باتری نیز پس از تعویض و نصب روی خودرو، محاسبه و اخذ می‌شود.

پرسش های متداول

سوالات متداول در خصوص باطری ماشین

1

آیا امکان نصب باتری با ظرفیت بیش از 60 آمپر روی خودرو سانگ یانگ تیوولی وجود دارد؟

بله؛ نصب باتری با ظرفیت بالاتر روی سانگ یانگ تیوولی امکان‌پذیر است. حداکثر ظرفیت کاربردی برای ماشین تیوولی برابر با ۶۲ آمپر است، به‌شرطی که ابعاد باتری 60 آمپر با قالب L2 باشد.

2

آیا برای نصب باتری سانگ یانگ تیوولی باید هزینه‌ای به باتری آنتایم پرداخت شود؟

خیر، هزینه ارسال و نصب باتری و تست دینام در باتری آنتایم رایگان و بدون هزینه است. 

3

عمر مفید باتری سانگ یانگ تیوولی چقدر است؟

به‌طورمتوسط عمر مفید باتری سانگ یانگ تیوولی بین ۲ تا ۳ سال است. البته عمر دقیق باتری بستگی‌به نحوه نگهداری از باتری دارد.