شما عزیزان برای ارتباط با باتری آنتایم و طرح انتقادات و پیشنهادات و طرح سوالات خود میتوانید از طریق فرم زیر و همچنین تماس با شماره 2558331 – 0936 اقدام نمایید .